Polskie publikacje z dziedziny nauk o glebie

w czasopismach starających się o wpis na listę Journal Citation Reports (JCR)

Polish papers in soil science published in journals applying for IF and indexing by JCR

 

Idź do czasopism z listy JCR

Go to journals indexed by JCR

 

Przeszukiwanie listy (w przeglądarce Internet Explorer):

Naciśnij "Ctrl+F", otworzy się okienko przeszukiwania, 

wpisz poszukiwane słowo (nazwisko osoby, słowo kluczowe itd.).

Uwaga! W niektórych publikacjach nazwiska pisane są bez polskich liter.

Zgłoszenia nowych publikacji oraz uzupełnienia i korekty:

dr inż. Katarzyna Szopka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
katarzyna.szopka@up.wroc.pl

 

Nota bibliograficzna publikacji może być zaopatrzona w słowa kluczowe

oraz link do streszczenia lub pełnego tekstu publikacji.

 

 

2014

·         Glina, B., Waroszewski, J., Kabała, C. (2014). Water retention of the loess-derived Luvisols with lamellic illuvial horizon in the Trzebnica Hills (SW Poland). Soil Science Annual, 65(1), 18-24.

·         Oktaba, L., Paziewski, K., Kwasowski, W., & Kondras, M. (2014). The effect of urbanization on soil properties and soil organic carbon accumulation in topsoil of Pruszków–a medium-sized city in the Warsaw Metropolitan Area, Poland. Soil Science Annual, 65(1), 10-17.

·         Rutkowska, B., & Szulc, W. (2014). Speciation of Cu and Zn in soil solution in a long-term fertilization experiment. Soil Science Annual, 65(1), 25-28.

 

 

2013

 

 • Bartkowiak A., Jaworska H., Różański S. 2013. Ocena zawartości rtęci w poziomach powierzchniowych i podpowierzchniowych intensywnie użytkowanych rolniczo gleb aluwialnych. Assessment of total mercury content in the surface and subsurface horizons in intensively used agricultural alluvial soils. Soil Science Annual 64, 2, 49-53

 • Bednarek W., Tkaczyk P., Dresler S., Jawor E. 2013. Plonowanie owsa w zależności od niektórych właściwości gleby i nawożenia azotem. Acta Agrophysica, 20(1).

 • Błońska E., Lasota J., Januszek K. 2013. Variability of enzymatic activity in forest Cambisols and Brunic Arenosols of Polish lowland areas. Soil Science Annual 64, 2, 54-59

 • Bogacz A., Łabaz B., Woźniczka P. 2013. Impact of fire on values of organic material transformation indicators. Soil Science Annual 64, 3, 88-92.

 • Boguta P., Sokołowska Z. 2013. Influence of copper (II) ions on stability of dissolved humic acids-coagulation studies. Acta Agrophysica, 20(2).

 • Borowska K., Grabowska M., Kozik K. 2013. Selenium content and enzymatic activity of soil after applying farmyard manure and mineral nitrogen . Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 2, 5-10

 • Brogowski Z., Czępińska-Kamińska D. 2013. The state of ionic balance in selected plant species from natural habitat of the Piska Primeval Forest (NE Poland). Soil Science Annual 64, 4: 151-157.

 • Charzyński P., Bednarek R., Greinert A., Hulisz P., Uzarowicz Ł. 2013. Classification of technogenic soils according to WRB system in the light of Polish experiences. Soil Science Annual 64, 4: 145-150.

 • Czerwinski M., Kaliszewski G. 2013. Applicability of unidimensional soil particle size distribution characteristics to plant ecology. Acta Agrophysica, 20(1).

 • Domańska J., Filipek T., Kwiecień M. 2013. Speciation of Cd and Pb in organic soil treated with municipal sewage. Soil Science Annual 64, 4: 140-144.

 • Gersztyn L., Karczewska A., Gałka B. 2013. Influence of pH on the solubility of arsenic in heavily contaminated soils. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 3, 7-12

 • Glina B., Jezierski P., Kabała C. 2013. Physical and water properties of Albeluvisols in the Silesian Lowland (SW Poland). Soil Science Annual 64, 4: 123-129.

 • Gliński J., Horabik J., Lipiec J. 2013. Agrophysics - physics in agriculture and environment. Soil Science Annual 64, 2, 67-80.

 • Greinert A., Fruzińska R., Kostecki J., Bednarz K., 2013. Possibilities of heavy metals available for plants determination in the soil of an industrial zone. Ecological Chemistry and Engineering. A, Vol. 20, no. 2, 251-260

 • Jakubowski M., Stanisławska-Glubiak E., Gałka B. 2013. Przydatność odpadowego pyłu skalnego do remediacji gleb zanieczyszczonych cynkiem. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 1, 1-4

 • Jakubowski M., Stanisławska-Glubiak E., Gałka B. 2013. Przydatność pyłu kamiennego do remediacji gleb zanieczyszczonych niklem. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 2, 1-4

 • Jaworska H., A. Bartkowiak, S. Różański. 2013. The influence of anthropogenically increased pH on the content and the mobility of nickel in arable soils in the surroundings of “Małogoszcz” cement plant. Soil Science Annual 64, 1, 14-18.

 • Jeske A. 2013. Mobility and distribution of barium and strontium in profiles of podzolic soils. Soil Science Annual 64, 1, 2-7.

 • Jonczak J. 2013. Dynamics, structure and properties of plant litterfall in a 120-year old beech stand in Middle Pomerania between 2007-2010. Soil Science Annual 64, 1, 8-13.

 • Jonczak J. 2013. Effect of peat samples drying on measured content of carbon and nitrogen fractions. Soil Science Annual 64, 4: 130-134.

 • Jonczak J. 2013. Soil organic matter properties in stagnic luvisols under different land use types. Acta Agrophysica, 20(4), 565-576.

 • Kantek K., Korzeniowska J. 2013. The usefulness of Mehlich 3 and 1 M HCl extractant to assess copper deficiency in soil for environmental monitoring purpose . Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 3, 1-6

 • Kobierski M. 2013. Evaluation of the total concentration of iron, manganese, cadmium and nickel and their DTPA extractable forms in the common dandelion rhizospheric and non-rhizospheric soil of the lower Vistula river floodplain grasslands. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 3, 19-24

 • Kwiatkowska-Malina J., A. Maciejewska. 2013. Uptake of heavy metals by darnel multifloral (Lolium multiflorum Lam.) at diverse soil reaction and organic matter content. Soil Science Annual 64, 1, 19-23.

 • Lemkowska B. 2013. Rędziny czwartorzedowe w Systematyce gleb Polski. Soil Science Annual 64, 4: 135-139.

 • Lenart S., Perzanowsk, A. 2013. Wpływ płużnej uprawy roli i siewu bezpośredniego na zawartość w glebie materii organicznej ekstrahowanej metodami fizycznymi. Acta Agrophysica, 20(4), 595-607.

 • Nicia P., Bejger R. 2013. Wpływ działalności człowieka na właściwości gleb i wód siedlisk hydrogenicznych. Acta Agrophysica, 20(4), 609-617.

 • Orzechowski M., Smólczyński S., Sowiński P., Rybińska B. 2013. Water repellency of soils with various content of organic matter in north-eastern Poland. Soil Science Annual 64, 2, 33-33.

 • Paluszek J. 2013. Assessment of soil structure of Luvisols developed from loess classified in various complexes of agricultural suitability. Soil Science Annual 64, 2, 41-48

 • Paluszek J. 2013. Wpływ przydatności rolniczej gleb płowych wytworzonych z glin zwałowych na ich strukturę agregatową. Acta Agrophysica, 20(3), 437-449.

 • Piekarczyk M., Kobierski M., Kotwica K. 2013. Zawartość miedzi i cynku w glebie lekkiej nawożonej popiołem ze słomy jęczmienia, pszenicy i rzepaku. Soil Science Annual 64, 3, 93-97

 • Prokofeva T., Gerasimova M., Lebedeva I., Martynenko I. 2013. An attempt of integrating the systematic of urban soils into the new Russian soil classification system. Soil Science Annual 64, 1, 24-28

 • Roj-Rojewski S., Walasek M. 2013. Katena gleb mułowo-madowych w okolicy Suraża w Dolinie Górnej Narwi. Muddy-alluvial soils catena near Suraż in the Upper Narew Valley. Soil Science Annual 64, 2, 34-40

 • Różański S., Bartkowiak A., Jaworska H. 2013. Forms of iron as an indicator of pedogenesis in profiles of selected soil types of the northern area of kujawsko-pomorskie province, Poland. Soil Science Annual 64, 3, 98-105.

 • Sosulski T., Szara E., Korc M., Stepień W. 2013. Dissolved organic carbon in Luvisol under different fertilization and crop rotation. Soil Science Annual 64, 3, 114-118.

 • Sosulski T., Szara E., Korc M., Stepień W. 2013. Leaching of macronutrients, micronutrients and aluminium from the soil under long-term fertilizer experiments in Skierniewice (Central Poland). Soil Science Annual 64, 3, 106-113.

 • Stojek M. 2013. The concentration of molybdenum and copper in rocks, soils and plants in the area of Jabłonki (Eastern Beskids Mts.). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 3, 13-18

 • Symanowicz B., Kalembasa S., Niedbała M. 2013. Effect of phosphorus and potassium fertilisation on the contents and chromium and nickel uptake by goat’s rue (Galega orientalis Lam.). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 3, 59-64

 • Szymańska M., Szara E., Korc M., Labętowicz J. 2013. Model of nitrogen management on farms specializing in livestock production. Soil Science Annual 64, 2, 60-66

 

 

2012

 

·         Banach A. M., Banach K., Stępniewska Z. 2012. Fitoremediacja jako obiecująca technologia oczyszczania wód i gleb: Azolla caroliniana Willd. jako studium przypadku. Acta Agrophysica 19, 2, 241-252.

·         Bartmiński P., A. P1ak, R. Dębicki. 2012. Buffer capacity of soil as indicator of urban forest soil resistance to degradation. Pol. J. Soil Sci. 45, 2, 129-136.

·         Blum W. E. H. 2012. Main Forms of Energy Governing Soil Formation. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 1, 3-4.

·         Błońska E., Lasota J., Januszek K. 2012. Enzyme Activity in Forest Gleysols Soil Science Annual – Roczniki Gleboznawcze, 64, 4, 3-8.

·         Błońska E., Loasota J., Januszek K. 2013. Relation between properties of humus horizon and oak participation in a Scots pine stands. Soil Science Annual 64, 3, 82-87.

·         Bogacz A., B. Łabaz, P. Woźniczka. 2012. Influence of fire to pools of carbon and water retention in meadow and forest pyrogenic soils. Pol. J. Soil Sci. 45, 2, 137-146.

·         Bogacz A., Dzięcioł D., Glina B., Gersztyn  L. 2012. Peat Soil in the Restoration Niknąca Łąka Peatland in the Stołowe Mountains National Park. Gleby Organiczne na Renaturyzowanym Torfowisku "Niknąca Łąka" w Parku Narodowym Gór Stołowych. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 2, 3-8.

·         Bogacz A., Łabaz B., Woxniczka P. 2013. Impact of fire on values of organic material transformation indicators. Soil Science Annual 64, 3, 88-92.

·         Borowska K., Grabowska M., Kozik K. 2013. Selenium content and enzymatic activity of soil after applying farmyard manure and mineral nitrogen / Zawartość selenu i aktywność enzymatyczna gleby po zastosowaniu nawożenia obornikiem i azotem mineralnym. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 2, 5-10

·         Bowanko G., Boguta P. 2012. Wpływ obecności materiałów budowlanych na zdolności buforowe gleby lessowej. Acta Agrophysica 19, 4, 703-712.

·         Brągiel P. 2012. The Influence of the Type of Soil Management on Their Buffer Properties. Wpływ Sposobu Użytkowania Na Właściwości Buforowe Gleb. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 1, 5-7.

·         Brogowski, Z., Kwasowski, W., 2012. Distribution of Organic Matter in the Particle Size Fractions of Lateritic Soil (Plinthosol). Soil Science Annual – Roczniki Gleboznawcze, 64, 4, 9-15.

·         Brożek, S., 2012. Czy systematyka gleb polski, wydanie 5, dotyczy wszystkich gleb naszego kraju? / Does Polish Soil Classification, V Edition, Refer to all Soils in our Country?, Soil Science Annual, 63, 3, 49-53.

·         Bryk M. 2012. Evaluation of Soil Aggregate Surface Roughness by Image Analysis. Ocena Szorstkości Powierzchni Agregatów Glebowych za Pomocą Analizy Obrazu. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 2, 9-13.

·         Brzychcy, S., Zagórski, Z., Sieczko, L., Kaczorek, D., 2012. Analysis of Groundmass Colour as a Tool for Evaluating the Extent of Pedogenic Processes in Chromic Soils, Soil Science Annual, 63, 3, 3-16.

·         Chudecka J., Krzywy-Gawrońska E. 2012. Total Content of Zn, Cu, Pb and Salinity of Soils from the Stefan Kownas Dendrological Garden in Szczecin. Ogólna Zawartość Zn, Cu I Pb Oraz Zasolenie Gleb Ogrodu Dendrologicznego Im. Stefana Kownasa w Szczecinie. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 1, 9-12.

·         Dębska B., Banach-Szott M., Rosa E., Pakuła J. 2012. The Effect of Soil Pollution by Selected PAHs on the Fractional Composition of Organic Matter. Wpływ Zanieczyszczenia Gleb Wybranymi WWA Na Skład Frakcyjny Materii Organicznej. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 1, 13-17.

·         Garczyńska M., Kostecka J. 2012. Reducing Dipteran Larvae During Vermicomposting of Household Organic Waste in Ecological Boxes. Ograniczanie Larw Muchówek Podczas Wermikompostowania Domowych Odpadów Organicznych w Skrzynkach Ekologicznych. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 1, 18-21.

·         Gersztyn L., Karczewska A., Gałka B. 2013. Influence of pH on the solubility of arsenic in heavily contaminated soils / Wpływ pH na rozpuszczalność arsenu w glebach silnie zanieczyszczonych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 3, 7-12

·         Gibczyńska, M., Siwek, H., 2012. Changes of Calcium and Magnesium in the Beddings Made From Sewage Sludge and Fluidal Ash From Hard Coal and in Festulolium Braunii Grass. Soil Science Annual – Roczniki Gleboznawcze, 64, 4, 16-25.

·         Hajduk E., Kaniuczak J., Właśniewski S. 2012. Selected Properties of Soils Located in the Vicinity of the Fasteners Factory in Łańcut. Wybrane Właściwości Gleb w Otoczeniu Fabryki Śrub w Łańcucie. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 1, 27-31.

·         Hajduk E., Kaniuczak J., Właśniewski S. 2012. The Content of Heavy Metals in Arable Soils from the Vicinity of the Stalowa Wola Power Plant.Zawartość Metali Ciężkich w Glebach Uprawnych z Okolic Elektrowni Stalowa Wola. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 1, 22-26.

·         Jakubowski M., Stanisławska-Glubiak E., Gałka B. 2013. Przydatność odpadowego pyłu skalnego do remediacji gleb zanieczyszczonych cynkiem. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 1, 1-4

·         Jakubowski M., Stanisławska-Glubiak E., Gałka B. 2013. Przydatność pyłu kamiennego do remediacji gleb zanieczyszczonych niklem. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 2, 1-4

·         Jeske A., Gworek B. 2012. Distribution and Mobility of Vanadium in Profiles of Forest Soils of Various Texture. Profilowe Rozmieszczenie Oraz Mobilność Wanadu w Glebach Leśnych o Zróżnicowanym Uziarnieniu. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 2, 14-18.

·         Jonczak J. 2012. Influence of litho-morphogenetic, hydrologic and anthropogenic factors on sorptive and buffer properties of soils of erosional-denudational valleys: case study from Sławieńska Plain. Pol. J. Soil Sci. 45, 2, 205-220.

·         Jonczak J., Mackiewicz K. 2012. Influence of pine and spruce admixture in European beech stand on some properties of organic and humic horizons of Dystric Arenosols and the intensity of biological turnover. Pol. J. Soil Sci. 45, 2, 221-233.

·         Kabała C., Waroszewski J., Bogacz A., Łabaz B. 2012. On the specifics of the Podzols in the mountain areas. O specyfice bielic górskich. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 63, 2: 55-64

·         Kalembasa D., A. Majchrowska-Safaryan, K. Pakuła. 2012. Zinc in separated sequential fractions from six soils on the slopes of the Siedlce highplain. Pol. J. Soil Sci. 45, 2, 165-176.

·         Kalembasa D., Becher M., Bik B., Makolewski A. 2012. Właściwości materii organicznej podłoża po uprawie pieczarki. Acta Agrophysica 19, 4, 713-723.

·         Kantek K., Korzeniowska J. 2013. The usefulness of Mehlich 3 and 1 M HCl extractant to assess copper deficiency in soil for environmental monitoring purpose / Przydatność ekstrahentów Mehlich 3 i 1 M HCl do oceny niedoborów miedzi w glebie pod kątem monitoringu środowiska. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 3, 1-6

·         Kobierski M. 2013. Evaluation of the total concentration of iron, manganese, cadmium and nickel and their DTPA extractable forms in the common dandelion rhizospheric and non-rhizospheric soil of the lower Vistula river floodplain grasslands / Ocena całkowitej zawartości żelaza, manganu, kadmu i niklu oraz ich form ekstrahowanych DTPA w glebie ryzosferowej mniszka lekarskiego oraz glebie pozaryzosferowej użytków zielonych z terenów zalewowych Doliny Dolnej Wisły. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 3, 19-24

·         Kondras, M., Czępińska-Kamińska, D., Sienicka, P., Otręba, A., Torzewski, K., Oktaba, L., 2012. The Stock of Organic Carbon in Forest Soils in Phytocenosis of the Continental Mixed Coniferous Forest in Kampinos National Park. Soil Science Annual – Roczniki Gleboznawcze, 64, 4, 26-33.

·         Kondratowicz-Maciejewska K., Kobierski M., Murawska A. 2012. Effect of Brunic Arenosols Use on Selected Physicochemical Properties in Organic Matter. Wpływ Rodzaju Użytkowania Gleb Rdzawych na Wybrane Właściwości Fizykochemiczne Materii Organicznej. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 2, 19-24.

·         Konecka-Betley, K., 2012. Late Glacial and Holocene 14 C-Dated Fossil Soils in the Middle Vistula Valley. Soil Science Annual – Roczniki Gleboznawcze, 64, 4, 50-60.

·         Kormanek M., Banach J. 2012. Wpływ nacisku jednostkowego wywieranego na glebę na jakość odnowienia wybranych gatunków drzew leśnych. Acta Agrophysica 19, 1, 51-63.

·         Kostecka J., Garczyńska M., Cebulak T. 2012. The Influence of "Activated" Water on Earthworms (Dendrobaena Veneta Rosa, 1893). Wpływ Wody "Aktywowanej" na Dżdżownice (Dendrobaena Veneta Rosa, 1893). Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 1, 32-35.

·         Kucharski M., Sadowski J., Domaradzki K. 2012. New Solutions in the Herbicide Application System - the Influence on Contamination of the Soil Environment. Nowe Rozwiązania w Stosowaniu Herbicydów - Wpływ na Zanieczyszczenie Środowiska Glebowego. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 1, 36-38.

·         Kuziemska B., Kalembasa S., A. Wysokiński, D. Jaremko, 2012. Assessment of impact of organic waste materials and liming on dehydrogenase activity, content of organic carbon, and pH value in soil contaminated with nickel. Pol. J. Soil Sci. 45, 2, 177-184.

·         Kwiatkowska-Malina J., Maciejewska A. 2012. The Effect of Brown Coal on the Microbial Activity in Soils Contaminated by Heavy Metals. Wpływ Węgla Brunatnego na Aktywność Mikroorganizmów w Glebach Zanieczyszczonych Metalami Ciężkimi. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 1, 39-41.

·         Łabaz B., Bogacz A., Glina B. 2012. Humus Substances of Forest Phaeozems and Gleysols in Dolina Baryczy Landscape Park. Związki Próchniczne Czarnych Ziem Leśnych w Parku Krajobrazowym "Dolina Baryczy". Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 2, 25-30.

·         Łukasik, A., Rachwał, M., Strzyszcz, Z., 2012. Application Of Magnetic Susceptibility of Soils for Identification of Potential Sources of Secondary Dust Emmision in Urban Parks. Soil Science Annual – Roczniki Gleboznawcze, 64, 4, 34-40.

·         Makuch, I., 2012 Forms of Lead in Profiles of Differently Use Soil. Soil Science Annual – Roczniki Gleboznawcze, 64, 4, 41-45.

·         Malinowski R., Niedźwiecki E., Meller E., Sammel A., Wojcieszczuk M., Jarnuszewski G. 2012. Some Chemical Properties of Sandy Soils Affected by Uncontrolled Dump Sites in the West Pomeranian Province. Kształtowanie Się Niektórych Właściwości Chemicznych Gleb Piaszczystych Pod Wpływem Oddziaływania Niekontrolowanych Wysypisk Odpadów w Województwie Zachodniopomorskim. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 2, 31-35.

·         Mazur, Z., Radziemska, M., Jeznach, J., 2012. C02 Content In Soil Air Upon Application of Composts Formed From Fish Industry By-Products. Soil Science Annual – Roczniki Gleboznawcze, 64, 4, 46-49.

·         Meller E., Niedźwiecki E., Protasowicki M., Malinowski R., Sammel A., Jarnuszewski G. 2012. Influence of Uncontrolled Dump Sites on Some Chemical Properties of Organic and Mineral Soils Developed from Clay and Loam in West Pomeranian. Wpływ Niekontrolowanych Wysypisk Odpadów na Niektóre Chemiczne Właściwości Gleb Organicznych Oraz Mineralnych Wytworzonych z Glin i Iłów w Województwie Zachodniopomorskim. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 2, 36-41.

·         Miechówka A., M. Gąsiorek, A. Józefowska, Zadrożny P. 2012. Carbon stocks in Little and Silesian Beskids soils agricultural use. Pol. J. Soil Sci. 45, 2, 185-196.

·         Nazarkiewicz, M., Kaniuczak, J., 2012. Wpływ Wapnowania i Nawożenia Mineralnego na Zawartość Rozpuszczalnych Form Pierwiastków Śladowych W Glebie Płowej / The Influence of Liming and Mineral Fertilization on the Content of Trace Elements Soluble Forms in Haplic Luvisols Formed from Loess, Soil Science Annual, 63, 3, 17-23.

·         Niemiałkowska-Butrym I., Talarowska A., Sokołowska Z., Boguta P. 2012. Charakterystyka optyczna kwasów huminowych w wybranych odpadach organicznych. Acta Agrophysica 19, 4, 773-785.

·         Ozimek A., Koncewicz-Baran M., Gondek K. 2012. Nawożenie kompostami z odpadów komunalnych a zawartość wybranych metali ciężkich w glebie i w kukurydzy. Acta Agrophysica 19, 4, 787-802

·         Pakuła K., Kalembasa D. 2012. Makroelementy w glebach ornych Wysoczyzny Siedleckiej. Acta Agrophysica 19, 4, 803-814.

·         Piekarczyk M., Kobierski M., Kotwica K. 2013. Zawartość miedzi i cynku w glebie lekkiej nawożonej popiołem ze słomy jęczmienia, pszenicy i rzepaku. Soil Science Annual 64, 3, 93-97

·         Plak A., Bartmiński P., Dębicki R., Bis M. 2012. Accumulation of heavy metals (cd, cr, cu, pb, zn) in soils and grass swards in roads of Lublin city. Pol. J. Soil Sci. 45, 2,   197-204.

·         Różański S., Bartkowiak A., Jaworska H. 2013. Forms of iron as an indicator of pedogenesis in profiles of selected soil types of the northern area of kujawsko-pomorskie province, Poland. Soil Science Annual 64, 3, 98-105.

·         Simansky V. 2012. Assessment of Soil Structure Under Monoculture of Vines. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 2, 42-45.

·         Sołek-Podwika K., Ciarkowska K. 2012. Properties of Soils from the Places Where Sulphur was Stored. Właściwości Gleb z Miejsca Składowania Siarki. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 2, 46-48.

·         Sosulski T., Szara E., Korc M., Stepień W. 2013. Dissolved organic carbon in Luvisol under different fertilization and crop rotation. Soil Science Annual 64, 3, 114-118.

·         Sosulski T., Szara E., Korc M., Stepień W. 2013. Leaching of macronutrients, micronutrients and aluminium from the soil under long-term fertilizer experiments in Skierniewice (Central Poland). Soil Science Annual 64, 3, 106-113.

·         Spaczyński M., Seta-Koselska A., Patrzylas P., Betlej A., Skórzyńska-Polit E. 2012. Fitodegradacja i biodegradacja w ryzosferze jako skuteczne metody rekul-tywacji gruntów skażonych związkami organicznymi (artykuł przeglądowy). Acta Agrophysica 19, 1, 155-169.

·         Stojek M. 2013. The concentration of molybdenum and copper in rocks, soils and plants in the area of Jabłonki (Eastern Beskids Mts.) / Zawartość molibdenu i miedzi w skałach, glebach i roślinach w okolicy Jabłonek (Beskidy Wschodnie). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 3, 13-18

·         Symanowicz B., Kalembasa S., Niedbała M. 2013. Effect of phosphorus and potassium fertilisation on the contents and chromium and nickel uptake by goat’s rue (Galega orientalis Lam.) / Wpływ nawożenia fosforem i potasem na zawartość i pobranie chromu i niklu przez rutwicę wschodnią (Galega orientalis Lam.). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, 24, 3, 59-64

·         Szara, E., Sosulski, T., 2012. The Use of Phosphorus Sorption Parameters in the Monitoring of Potential Emissions of this Component from the Arable Lands, Soil Science Annual, 63, 3, 24-30.

·         Tobiašová, E., Miškolczi, J., 2012. Humus Substances and Soil Structure, Soil Science Annual, 63, 3, 31-36.

·         Uzarowicz, Ł., Maciejewska, A., 2012. Ocena Właściwości Technogenicznych Utworów Glebowych Technosols Zawierających Siarczki Żelaza / Assessment of Properties of Technogenic Soils Technosols Containing Iron Sulfides, Soil Science Annual, 63, 3, 37-42.

·         Włodek S., Biskupski A., Pabin J.. 2012. The Amount of Precipitation Shortage on Productivity of Crops Grown in Simplified Systems of Tillage. Znaczenie Ilości Opadów DLA Produkcyjności Roślin w Uproszczonych Systemach Uprawy Roli. Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze, 63, 2, 49-54.

·         Wojcieszczuk, T., Hammal, O., Malinowski, R., Wojcieszczuk, M., Chorągwicki, Ł., 2012. Aktywność Składników Chemicznych Gleby Lekkiej i Ciężkiej w Syrii po Zastosowaniu Miejskich Osadów Ściekowych z Deir ez Zor / The Activity of Chemical Components of Light and Heavy Soil in Syria After Use of Municipal Sewage Sludge from Deir Ez Zor City, Soil Science Annual, 63, 3, 43-48.

 

 

2011 

 

 • Bartkowiak A. 2011. Texture of the mineral part of heterogenic carbonate deposits and their chemical composition based on the Unisławski basin soils. Uziarnienie części mineralnej niejednorodnych osadów węglanowych oraz ich skład chemiczny na przykładzie gleb Basenu Unisławskiego. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 199-210. [key words: texture, chemical composition of soil, carbonate deposits]

 • Bartmiński P., Krusińska A., Bieganowski A., Ryżak M. 2011. Preparation of soil samples for grain size distribution analysis using the laser diffraction method. Przygotowanie próbek glebowych do pomiaru składu granulometrycznego gleb metodą dyfrakcji laserowej. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 2, 9-15. [keywords: particle size distribution, sample preparation]

·         Bednarek W. 2011. Oddziaływanie nawożenia mineralnego na plonowanie tymotki łąkowej. Acta Agrophysica 17, 2, 267-275.

 • Bielińska E. J., Kawecka-Radomska M., Kłos A. 2011. Impact of urban factors on the content of polycyclic aromatic hydrocarbons in soils of park gardens Wpływ czynników urbanistycznych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach ogrodów parkowych. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 16-22. [keywords: urban soils, park gardens, polycyclic aromatic hydrocarbons]

 • Bieniek B., Bieniek A., Pawluczuk J. 2011. Properties of muck soils under forest lands and grasslands. Właściwości gleb murszowych pod użytkami łąkowymi i leśnymi. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 23-31 [keywords: peat-muck soils, degraded and productive meadow, forest]

 • Biskupski A., Włodek S. 2011. Influence of the bełchatów brown coal open-cast mine on soil moisture. Oddziaływanie odkrywki kopalni węgla brunatnego bełchatów na uwilgotnienie gleby. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 32-39. [keywords: soil moisture, groundwater level, cone of depression, air temperature, precipitation]

 • Błońska E. 2011. Soil enzyme activity as an indicator of changes in forest soil. Polish Journal Soil Science, 44, 75-80.

 • Błońska E. 2011. Soil enzymes and their importance in assessing the biological activity of forest soils on the example of nature reserves in the Polish lowlands and uplands. Enzymy glebowe i ich znaczenie w ocenie aktywności biologicznej gleb leśnych na przykładzie rezerwatów przyrody nizin i wyżyn Polski. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 183-172. [key words: enzyme activity, forest soils, types of forest sites, forest communities]

·         Boguta P., Sokołowska Z., Bowanko G. 2011. Wpływ stopnia wtórnych przeobrażeń gleb torfowo-murszowych na zawartość wybranych metali. Acta Agrophysica 18, 2, 225-233.

 • Boluspaeva L., Panin M., Mocek A., Spychalski W. 2011. Heavy metals in soils of the town of Ust'-Kamenogorsk in the Republic of Kazakhstan. Metale ciężkie w glebach miasta Ust'-Kamienogorsk w Republice Kazachstanu. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 40-47 [keywords: physico-chemical soil properties, pollution]

 • Brożek S. 2011. Soils and forest sites of lowlands and uplands in Poland – classical and numerical approach. Gleby i siedliska leśne nizin i wyżyn Polski – ujęcie klasyczne i numeryczne. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 7-15. [key words: forest soils, trophic soil index, forest sites classification]

 • Brożek S. 2011. Soils of forest habitats from protected areas of the lowlands and uplands of Poland – research synthesis. Gleby siedlisk leśnych terenów chronionych nizin i wyżyn Polski – synteza badań. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 190-198. [key words: soils, nature reserves, plant communities, plant/soil relations]

 • Brożek S., Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Gruba P., Błońska E. 2011. Application of the trophic soil index (SIG) in the diagnosis of forest site types. Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w diagnozie typów siedlisk leśnych. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 133-149. [key words: forest site type, forest site diagnosis, forest soil, soil subtypes trophic variants]

 • Brożek S., Zwydak M., Lasota J., Różański W. 2011. Methodical approach to research on the relations between plant communities and soil in forests. Założenia metodyczne badań związków między glebą a zespołami roślinnymi w lasach. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 4, 16-38. [key words: research methods, forest soils, relations between plant communities and soils, trophic soil index]

 • Brożek S., Zwydak M., Pacanowski P. 2011. Trophic variants of soil subtypes in forest soil classification. Odmiany troficzne podtypów gleb jako jednostki niższego rzędu w systematyce gleb w lasach. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 124-132. [key words: trophic variants of soil subtypes, trophic soil index]

 • Burczyk P., 2011.Estimation of the influence of sod removal on ammonia and dinitrogen oxide emission from organic soils. Ocena wpływu usunięcia okrywy roślinnej na kształtowanie się emisji amoniaku i podtlenku azotu z gleby organicznej. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 7-11 [keywords: greenhouse gases, nitrogen compounds, grasslands]

 • Charzyński P.,Bednarek R., Błaszkiewicz J. 2011. Morphology and properties of ekranic technosols in Toruń and Cluj-Napoca. Morfologia i właściwości gleb przykrytych - ekranosoli Torunia i Klużu-Napoki. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 48-53.

 • Czubaszek R., 2011. Habitat assessment of soils developed on the in peatland dunes in the Biebrza river valley and the arew river valley based on the numerical trophic indices and the ecological indicator values. Polish Journal Soil Science, 44, 1-10.

 • Czyż E. A. 2011. Effects of cultivation of maize (zea mays l.) In monoculture and crop rotation on some soil physical properties. Wpływ uprawy kukurydzy (zea mays l.) W monokulturze i zmianowaniu na wybrane właściwości fizyczne gleby. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 12-24 [keywords: maize, monoculture, crop rotation, traditional tillage, direct drilling, soil physical properties]

 • Dąbkowska-Naskręt H., Jaworska H.,  Miatkowski Z. 2011. Impact of geomechanical transformations caused by gas pipeline construction on selected parameters of soils. Wpływ przekształceń geomechanicznych powstałych w trakcie instalacji gazociągu na wybrane parametry gleb. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 54-60 [keywords: arable soils, lessive soils]

 • Dębska B., Banach-Szott M., Rosa E., Drąg M. 2011. Effect of soil pollution with PAHs on organic matter properties. Polish Journal of Soil Science 42, 97-103

 • Dębska B.,  Banach-Szott M., Drąg M. 2011. PAHs content in soils of the kujawsko-pomorskie region exposed to and protected from direct PAH contamination. Zawartość wwa w glebach regionu kujawsko-pomorskiego narażonych i nienarażonych na bezpośrednie zanieczyszczenia wwa. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 25-31 [keywords: PAHs, toc, fractional composition of humus]

 • Domaradzki K., Sadowski J., Kucharski M. 2011. Level of active herbicide residues in relation to selected factors. Poziom pozostałości substancji aktywnych herbicydów w glebie w zależności od wybranych czynników. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 32-38 [keywords: Herbicides, active substances, soil]

 • Drab M., Greinert A. 2011. Improvement of the sorption properties of post-mining soils following effective reclamation. Poprawa właściwości sorpcyjnych gruntów pokopalnianych jako element skutecznej rekultywacji. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 61-68.

 • Drzymała S., Spychalski W. 2011. Heavy metals and their fractions in soils around the Głogów copper smelter. Metale ciężkie i ich frakcje w glebach występujących w rejonie huty miedzi Głogów. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 69-78 [keywords: heavy metals, BCR sequential extraction]

 • Dziubajlo B., Senkiv V., Begey S. 2011. Methods for pre-carpathian soil agroecosystems stability increase. Sposoby zwiększenia stabilności agroekosystemów glebowych w warunkach przedkarpacia. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 39-43 [keywords:  agricultural ecosystems stability, ecotechnological group, liming, organic matter balance, soil fertility restoration, meadow meliorative measures, soil-conservational and agrotechnical measures]

 • Flis-Bujak M., Kaniuczak J., Żukowska G., Szóstek M. 2011. Characterization of humus substances in soils of fallow lands agro-meliorated with sewage sludge. Polish Journal Soil Science, 44, 25-31.

 • Foltyn S., Bogda A., Szopka K., Karczewska A. 2011. Properties of anthropogenic soils on a mine spoil "kościelniok" in Pawłowice (hard coal mine Pniówek). Właściwości gleb antropogenicznych na zwałowisku "kościelniok" w Pawłowicach (kwk Pniówek). Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 79-85 [keywords: mine spoil, hard coal, soil, reclamation]

·         Frąc M., Lipiec J., Rutkowska A., Oszust K., Półtorak M. 2011. Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemach eko-logicznym i konwencjonalnym. Acta Agrophysica 18, 2, 245-254.

 • Gajewski P., Jakubus M., Kaczmarek Z. 2011. Physical and water parameters of hydrogenic soils in the neighbourhood of the planned "Tomisławice" opencast lignite mine. Właściwości fizyczne i wodne gleb hydrogenicznych w sąsiedztwie uruchamianej odkrywki węgla brunatnego "Tomisławice". Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 86-94 [keywords: hydrogenic soils, soil water potential, soil degradation]

 • Gałka B., Chodak T., Szerszeń L., Kaszubkiewicz J. 2011. Mineral composition of waste rock powder and its usability for land reclamation. Skład mineralogiczny odpadowej mączki skalnej i jej przydatność rekultywacyjna. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 95-100 [keywords:mineralogical composition, waste, reclamation]

 • Gąsior J., Gorzelany J. 2011. Impact of acid rain on the translocation of selected elements in degraded Chernozem derived from loess. Polish Journal of Soil Science 42, 143-159

 • Gibczyńska M., Stankowski S. 2011. Changes of potassium and sodium in the beddings made from sewage sludge and fluidal ash from hard coal and in Festulolium braunii grass. Zmiany zawartości potasu i sodu w podłożach wykonanych na bazie popiołów fluidalnych z węgla kamiennego i osadów ściekowych oraz w trawie Festulolium braunii. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 101-108 [keywords: fluidal ash, sewage sludge, potassium, sodium, effective microorganisms]

 • Gilewska M., Otremba K. 2011. Shaping of agricultural landscapes on post mining areas in the Konin region. Kształtowanie krajobrazu rolniczego na terenach pogórniczych kopalni węgla brunatnego w rejonie Konina. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 109-114 [keywords: dumping ground, devastated landscape reclamation, soil cover, alfalfa]

 • Gilewska M., Otremba K., Owczarzak W. 2011. Effect of the addition of mineral wool on the structural features of soils developing from coherent post-mining materials. Wpływ dodatku wełny mineralnej na cechy struktury gleby rozwijającej się ze spoistych materiałów pogórniczych. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 115-123 [keywords: post mining grounds, reclamation, soil, rock wool, soil structure]

 • Gruba P., Mulder J., Pacanowski P. 2011. Impact of forest stands on the trophic soil index. Wpływ drzewostanu na siedliskowy indeks glebowy. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 4, 182-189. [key words: Forest soil, forest stand, trophicsoil index, SIG]

 • Grzelak M., Jakubus M., Kaczmarek Z. 2011. Soil properties of the red canary grass association phalaridetum arundinaceae (koch 1926) libb. 1931. Właściwości gleb szuwaru mozgowego phalaridetum arundinaceae (koch 1926) libb. 1931 . Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 124-133 [keywords: physical and chemical properties of soils, geobotanical diversity, phalaridetum arundinaceae association]

 • Hulisz P., Elvisto T., Karasiewicz M.T., Piernik A. 2011. Abiotic factors influencing the occurrence of Salicornia europaea in West Estonia. Ecological Questions 14: 57-60.

 • Jakubus M., Gajewski P., Kaczmarek P. 2011. Characteristics of organic matter in hydrogenic soils from the area of a planned opencast lignite mine. Charakterystyka materii organicznej gleb hydrogenicznych z rejonu planowanej odkrywki węgla brunatnego. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 134-140 [keywords: opencast lignite mine, hydrogenic soils, organic matter, humic substances]

·         Janik G., Szpila M., Słowińska J., Brej M., Turkiewicz M., Skierucha W., Pastuszka T. 2011. Metoda wyznaczania strefy czułości sensorów TDR. Acta Agrophysica 18, 2, 269-286.

 • Januszek K., Błońska E., Wanic T., Dawid A., Warchoł M. 2011. Selected properties of soils of spruce stands in the western beskid mts. One year after fertilization with dolomite, magnesite and serpentinite. Wybrane właściwości gleb świerczyn w beskidzie zachodnim po roku od nawożenia dolomitem, magnezytem i serpentynitem. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 44-55 [keywords: forest soils, fertilization, enzyme activity, nitrogen mineralization]

 • Jezierski P., Tarkowska N., Ochman D. Selected trace elements in soils of the złoty stok post-mining areas. Wybrane pierwiastki śladowe w glebach obszarów pogórniczych złotego stoku. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 56-63 [keywords: heavy metals, soils pollution, arsenic ore tailings, post-mining areas]

 • Józefowska A., Miechówka A. 2011. Comparison of the results of organic carbon determination in soils of the carpathian foothills obtained by the tiurin and dry combustion methods (thermal method). Porównanie wyników oznaczania zawartości węgla organicznego w glebach pogórza karpackiego uzyskanych metodą tiurina i metodą suchego spalania (termiczną). Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 65-69 [keywords: soil organic carbon content, carpathian foothills, organic carbon determination methods]

·         Jurgiel-Małecka G., Maciejewska M., Brzostowska-Żelechowska D. 2011. Zmiany zawartości składników pokarmowych w glebie w uprawie cebuli nawożonej nawozami azotowymi. Acta Agrophysica 18, 2, 297-310.

 • Kabała C., Gałka B., Jeierski P., Bogacz A. 2011. Transformation of fluvisols caused by river regulation and long-term farming - a case study from the Dobra river valley in the Silesian Lowland. Transformacja mad w warunkach regulacji rzeki i długotrwałego użytkowania rolniczego w dolinie Dobrej na Nizinie Śląskiej. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 141-153 [keywords: Phaeozems, Umbrisols, Arenosols, mollic, umbric, alluvial sediments]

 • Kaczmarek Z. 2011. Selected physical and water properties of mineral arable soils situated within the range of the predicted draining cone of the "tomisławice" lignite opencast mine. Wybrane właściwości fizyczne i wodne mineralnych gleb uprawnych w zasięgu prognozowanego leja depresji odkrywki węgla brunatnego "tomisławice". Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 154-163 [keywords: soil drainage degradation, physical and water properties]

 • Kaczmarek Z., Gajewski P., Mocek A. 2011. Influence of the way of soil preparation and plantings of pinus silvestris and alnus incana (moench) on the properties of soils degradated by fire. Wpływ sposobu przygotowania gleby oraz nasadzeń sosną zwyczajną i olszą szarą na właściwości gleb zdegradowanych przez pożar. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 164-171 [keywords:  post-fire soils, physical and chemical properties, reclamation]

·         Kalembasa D. 2011. Frakcje azotu i węgla w poziomach próchnicznych ornych gleb brunatnoziemnych Wysoczyzny Siedleckiej. Acta Agrophysica 18, 1, 7-16.

·         Kalembasa D., Majchrowska-Safaryan A., Chromińska M. 2011. Dynamika zmian zawartości miedzi w glebach oraz w sekwencyjnie wydzielonych frakcjach. Acta Agrophysica 18, 1, 67-75.

·         Kalembasa D., Pakuła K., Jaremko D. 2011. Sorpcyjne właściwości gleb Wysoczyzny Siedleckiej. Acta Agrophysica 18, 2, 311-319.

 • Kalembkiewicz A., Sočo E., Sitarz-Palczak E., Zapała L. 2011. Physico-chemical properties and mobility of dry atmospheric fallout. Właściwości fizykochemiczne i mobilność opadu pyłowego. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 70-74 [keywords: dry atmospheric fallout, pollutions, metals, mobility]

 • Kaszubkiewicz J. Gałka B., Kawałko D. 2011. Impact of legal and illegal waste dumps on the surrounding soils in the Jelenia Góra and Wrocław districts. Wpływ legalnych i nielegalnych składowisk odpadów na otaczające gleby w powiecie jeleniogórskim i wrocławskim. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 179-188 [keywords: illegal waste dump, legal waste dump, soils, heavy metals]

·         Kaszubkiewicz J., Kawałko D., Jezierski P. 2011. Wybrane właściwości wodne mieszaniny glebowej. Acta Agrophysica 17, 1, 65-75.

 • Kaszubkiewicz J., Tasz W., Kawałko D., Serafin R. 2011. USLE model simplification proposal for application in a small agricultural catchment area. Propozycja uproszczenia modelu USLE dla obszaru małej zlewni rolniczej. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 75-81 [keywords: erosion model, surface runoff, land use]

 • Kawałko D., Kaszubkiewicz J. 2011. Physical properties of soils in galio sylvatici-carpinetum forests of the „jezierzyca river valley” landscape park. Właściwości fizyczne gleb w lasach grądowych na terenie parku krajobrazowego dolina jezierzycy. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 82-90 [keywords: forest soils, galio sylvatici-carpinetum forests, physical properties of soils, „jezierzyca river valley” landscape park]

 • Kawałko D., Łabaz B., Jezierski P. 2011. Fractional composition of humus compounds in the ectohumus of soils in the Galio Sylvatici-Carpinetum and Alno-Ulmion forests. Polish Journal of Soil Science 42, 117-132

 • Klimaszyk P., Joniak T. Impact of black cormorant (Phalacrocorax carbo Sinensis L.) on the transport of dissolved organic carbon from the catchment area to the lakes. Polish Journal of Soil Science 42, 161-166

 • Klimont K.,Bulińska-Radomska Z. 2011. Impact of selected plant species on the pedogenic processes and thier suitability for the reclamation of soil-less post-flotation substrate of lime in a former sulphur borehole exploitation site. Wpływ wybranych gatunków roślin na procesy glebotwórcze i ich przydatność do rekultywacji bezglebowych utworów wapna poflotacyjnego na powierzchni po otworowej eksploatacji siarki. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 204-211 [keywords: sewage sludge, pedogenic process, land reclamation, flotation lime, plants for reclamation]

 • Kobierski M., Długosz J. 2011. Influence of pedogenesis on the mineralogical composition of the clay fraction of soils formed from glacial till. Wpływ pedogenezy na skład mineralogiczny frakcji ilastej gleb wytworzonych z gliny zwałowej. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 91-103 [keywords:  clay minerals, parent material, pedogenesis]

 • Komisarek J., Matczak S., Pawłowski M. 2011. Spatial distribution of histosols around the Konin "Jóźwin IIb" open cast mine. Zróżnicowanie przestrzenne gleb organicznych wokół odkrywki Jóźwin IIb" KWB konin. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 212-218 [keywords: anthropogenic transformation of soils, soil degradation]

 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Karczewska J., Wojewoda K. 2011. The influence of two pesticides in soils on selected plants and earthworms. Wpływ dwóch pestycydów w glebie na wybrane rośliny i dżdżownice. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 219-225 [keywords: pesticides, toxicity, earthworm, phytotoxkit test]

 • Kondratowicz-Maciejewska K., Kobierski M., Zdrodowski T. 2011. Effect of soil management practices in orchards and cultivated fields on selected properties of humus substances. Polish Journal of Soil Science 42, 167-176

 • Kozłowski M., Komisarek J. 2011. Dynamics of the soil water content of selected udalfs and aquolls of the Poznan Lakeland. Dynamika uwilgotnienia w wybranych glebach płowych i czarnych ziemiach na pojezierzu poznańskim. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 226-239 [keywords: soil water dynamics, glossudalf, endoaquoll, catena, temporal variability of soil moisture]

 • Krysiak A., Karczewska A. 2011. Effects of soil flooding on arsenic mobility in soils in the area of former gold and arsenic mining in Złoty Stok. Wpływ zawodnienia na mobilność arsenu w glebach rejonu dawnego górnictwa złota i arsenu w złotym stoku. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 240-248 [keywords: arsenic, soil, desorption, organic matter, reductive conditions]

 • Kucharski J., Kucharski M., Borowik A., Wyszkowska J. 2011. Abundance of fungi in soil contaminated with oil-derived products. Liczebność grzybów w glebie zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 256-264 [keywords: oil-derived products, contaminated soil, fungi, diversity factor, colony development coefficient, resistance]

 • Kwiatkowska-Malina J. 2011. Properties of soil and elemental composition of humic acids after treatment with brown coal and cow manure. Polish Journal Soil Science, 44, 43-50.

 • Łabaz B., Bogacz A., Glina B. 2011. Content of plant-available forms of potassium and phosphorus and selected heavy metals in forest phaeozems and gleysols of the „dolina baryczy” landscape park. Zawartość przyswajalnych form potasu i fosforu oraz wybranych metali ciężkich w czarnych ziemiach leśnych i glebach glejowych parku krajobrazowego „dolina baryczy”. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 104-110 [keywords: physicochemical properties, chemical properties, total content of heavy metal]

 • Łabaz B., Glina B., Bogacz A. 2011. Properties of humus substances in differently used soils of the Milicz-Głogów depression. Polish Journal of Soil Science 42, 177-192

 • Łabaz B.,, Bogacz A., Glina B. 2011. Humus substances of forest Phaeozems and Gleysols in ‘Dolina Baryczy’ landscape park. Polish Journal Soil Science, 44, 51-62.

 • Lasota J., Brożek S., Zwydak M. 2011. Application of the trophic soil index in planning the composition of renewed forest stands. Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w projektowaniu składu gatunkowego odnawianych lasów. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 4, 150-162. [key words: forest type, potential stand type, objective of silvicultural management, adjusting stand to forest site]

 • Lasota J., Brożek S., Zwydak M., Wanic T. 2011. Soil diversity of the acidophilous broadleaf forest communities, dry-mesic oak forests and poor oak-hornbeam forests. Różnorodność gleb acydofilnych lasów liściastych, świetlistej dąbrowy subkontynentalnej oraz ubogich postaci grądów. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 4, 73-92. [key words: forest soils, forest sites of the mixed broadleaf forests, fertility of forest soils, acidophilous broadleaf forests]

 • Lasota J., Brożek S., Zwydak M., Wanic T. 2011. Soil diversity of the rich beech and oak-hornbeam forest communities. Różnorodność gleb żyznych buczyn i grądów. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 4, 93-108. [key words: forest soils, forest sites of the broadleaf forests, fertility of forest soils]

 • Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Brożek S. 2011. Soil diversity of mixed coniferous forest communities. Różnorodność gleb zespołów borów mieszanych. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 4, 54-72. [key words: forest soils, fertility of forest soils, mixed coniferous forest sites]

 • Markiewicz M., Bednarek R., Pająk M . 2011. Contemporary farmstead as an object of experimental pedoarchaeology studies. Współczesne gospodarstwo rolne jako obiekt badań pedoarcheologii doświadczalnej. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 265-272 [keywords: pedoarchaeology, phosphorus, lessivé soil, archaeological sites]

 • Miechówka A., Józefowska A., Gąsiorek M., Zadrożny P., 2011. Organic carbon stocks in differently used agricultural soils of Ciężkowickie foothills. Polish Journal Soil Science, 44, 11-17.

 • Mocek-Płóciniak A. 2011. Impact of heavy metals on microorganisms and the soil enzymatic activity. Wpływ metali ciężkich na mikroorganizmy oraz aktywność enzymatyczną gleby. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62,  4, 211-220.

 • Niedźwiecki E., Protasowicki M., Malinowski R., Meller E., Sammel A. 2011. Some properties of differently used alluwial soils located in the river valley near the krąpiel river mouth above stargard szczeciński. Part ii. Chemical properties of soils including heavy metal content. Kształtowanie się właściwości różnie użytkowanych mad rzecznych w dolinie ujścia krapieli do iny powyżej stargardu szczecińskiego. Część ii. Właściwości chemiczne gleb z uwzględnieniem zawartości metali ciężkich. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 111-116 [keywords: Fluvisols, chemical properties, heavy metals]

·         Nosalewicz A., Iijima M., Lipiec J., Król A. 2011. Użycie porowatych rurek do pomiarów poboru wody i jednoczesnego utrzymywania potencjału wody glebowej w doświadczeniach fitotronowych. Acta Agrophysica 18, 2, 347-354.

 • Orzechowski M., Smólczyński M., Stróżyńska M. 2011. Structure and water resistance of aggregates in antropogenically modified soils in a young glacial landscape. Struktura i wodoodporność agregatów w glebach antropogenicznie przekształconych w krajobrazie młodoglacjalnym. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 295-304 [keywords: young glacial landscape, deluvial soils, mucky soils, peat-muck soils, soils aggregation, water resistance of aggregates]

 • Otremba K. 2011. Selected physical properties of soils developing from post-mining materials of the "Konin" brown coal mine. Wybrane właściwości fizyczne gleb rozwijających się na materiałach pogórniczych KWB "Konin". Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 305-310 [keywords: post-mining soil, agricultural reclamation, soil, physical properties, structure]

 • Owczarzak W., Mocek A., Kaczmarek Z. 2011. Impact of the "drzewce" open-cast mine drainage barrier on the hydrological changes in the surrounding area. Wpływ bariery odwodnieniowej odkrywki "drzewce" na zmiany hydrologiczne obszarów przyległych. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 311-324 [keywords: lignite open-cast mining, mining drainage, types of soil water regime]

 • Paluszek J. 2011. Evaluation of the soil structure of Luvisols and Phaeozems developed from silts. Ocena struktury gleb płowych i czarnych ziem wytworzonych z utworów pyłowych. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 117-120 [keywords: Luvisols, Phaeozems, aggregate-size distribution, water aggregate stability]

·         Paluszek J. 2011. Jakość struktury zerodowanej gleby płowej ulepszanej terakrylem. Acta Agrophysica 18, 2, 389-397.

 • Pawluczuk J. 2011. Oxidation-reduction properties and mineralization dynamics of organic nitrogen compounds in peat-muck soils in lowland Sępopol. Polish Journal Soil Science, 44, 33-42.

 • Pietrzykowski M., Krzaklewski W., Piechnik Ł. 2011. Soil characteristics on afforested areas after calamine mining. Charakterystyka gleb na zalesionych obiektach starego górnictwa galmanowego. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 325-334 [keywords:  post-calamine mining sites, afforestation, soils]

 • Pietrzykowski M., Pająk M., Krzaklewski W. 2011. Assessment of soil-site conditions on the spoil heaps of the lignite mining plant (KWB) ‘Bełchatów’ reclaimed to forest with the use of the site soil index (SIG). Polish Journal Soil Science, 44, 81-88

 • Piotrowska A, Koper J. 2011. Seasonal changes of soil b-glucosidase activity in soil under red clover and winter wheat as a consequence of differentiated mineral, natural and natural-mineral fertilization. Sezonowe zmiany aktywności b-glukozydazy w glebie pod uprawą koniczyny czerwonej oraz pszenicy ozimej w następstwie oddziaływania nawożenia mineralnego, naturalnego i naturalno-mineralnego. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 121-127 [keywords: B-glucosidase activity, seasonal changes, natural-mineral fertilization]

 • Pisarek I., Głowacki M. 2011. Variability of mercury content in forest soils of Opole region. Zróżnicowanie zawartości rtęci w glebach leśnych opolszczyzny. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 128-135 [keywords: mercury, humic substances, forest soils]

 • Polláková N., Gonet S.S., Dębska B., Heczko J. 2011. Soil organic matter under introduced and indigenous woody plants in Arboretum Mlyňany. Polish Journal of Soil Science 42, 133-141

 • Pranagal J., Ligęza S. 2011. Retention of fluvisols on a present-day floodplain of the Vistula River near Puławy. Retencyjność mad tarasu zalewowego puławskiego odcinka Wisły. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 335-340 [keywords: alluvial soils-fluvisols, retention properties]

·         Rejman J., Iglik I., Brodowski R., Turski M., Smarz M. 2011. Ocena zmienności przestrzennej uziarnienia gleby i zawartości węgla organicznego w krajobrazie lessowym. Acta Agrophysica 18, 2, 409-419.

 • Sądej W., Namiotko A. 2011. Changes in the fractional composition of organic matter in soil caused by long-term organic, mineral and mixed organic and mineral fertilization. Polish Journal of Soil Science 42, 105-116

 • Sadowski J., Kucharski M.. Domaradzki K. 2011. Influence of soil humidity on translocation of phenoxy-acid herbicides in soil. Wpływ wilgotności gleby na przemieszczanie herbicydów pochodnych fenoksykwasów. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 136-141 [keywords:  herbicide, residue, humidity, translocation, leaching]

 • Sewerniak P. 2011. Variability of selected soil properties in scots pine stands of southwestern Poland. Zróżnicowanie wybranych właściwości gleb drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 142-151 [keywords: Soil, pinus sylvestris, scots pine stands]

 • Sewerniak P. 2011. Wpływ uziarnienia gleby na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce. Leśne Prace Badawcze 72, 4: 311-319.

 • Sewerniak P., Bednarek R., Szymańska A. 2011. Ekspozycja stoków wydm w Kotlinie Toruńskiej a wybrane elementy ekosystemu boru sosnowego – wstępne wyniki badań. Leśne Prace Badawcze 72, 1: 37-46.

 • Sienkiewicz A., Gałązka S., Nowiński M., Cichocka I., Zientarski J. 2011. Degradation state and reclamation requirements of sandy soils in oligotrophic forest sites subject to periodical flood impact. Stan degradacji i potrzeby rekultywacji gleb piaszczystych oligotroficznych siedlisk leśnych w warunkach okresowego oddziaływania powodzi. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 365-375 [keywords: flood, degradation, reclamation, rusty soils, pine coniferous forests, oligotrophic sites]

 • Siwik-Ziomek A., Koper J. 2011. Sulphate sulphur (vi) content and arylsulphatase activity in soil under spring barley. Zawartość siarki siarczanowej (vi) oraz aktywność arylosulfatazy w glebie spod uprawy jęczmienia jarego. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 152-157 [keywords: sulphate sulphur (vi), arylsulphatase, soil, spring barley].

·         Sokołowska Z., Hajnos M., Boguta P. 2011. Porowatość mieszanin gleby lessopodobnej z preparatem keratyno-koro-mocznikowym. Acta Agrophysica 18, 2, 457-467.

 • Spychalski W., Kryszak J, Kryszak A. 2011. Soils of valley and mid-field meadows vs. floristic diversity of meadow communities. Gleby łąk dolinowych i śródpolnych, a ich różnorodność florystyczna. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 376-386 [keywords: chemical properties of hydrogenic soils, meadow communities, drzewce, tomisławice]

 • Strzelecka J., Dąbrowski M., Hulisz P., Piernik A. 2011. Changes in soil properties and plant biomass under the influence of soda waste ponds in Inowrocław, Poland. Ecological Questions 14: 69-71.

 • Świtoniak M., Hulisz P., Kałucka I., Różański S. 2011. Role of scots pine monocultures on the formation of organic carbon resources in soils on an external dumping ground of the Bełchatów open-cast lignite mine. Rola monokultur sosnowych w kształtowaniu zasobów węgla organicznego w glebach zwałowiska zewnętrznego KWB Bełchatów. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 395-405 [keywords: anthropogenic soils, biological reclamation, degraded soils, scots pine, technosols, soil organic carbon resources]

 • Szymański W., Skiba S. 2011. Micromorphological properties of the fragipan horizon in albeluvisols of the Carpathian Foothills. Polish Journal of Soil Science 42, 193-200.

·         Tkaczyk P., Bednarek W. 2011. Ocena odczynu gleb Lubelszczyzny. Acta Agrophysica 18, 1, 173-186.

 • Turbiak J. 2011. Components of co2 emission flux from grassland ecosystem on peat-muck soil. Składniki strumienia emisji co2 z ekosystemu łąkowego na glebie torfowo-murszowej. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 158-163 [keywords: CO2 emission, grassland ecosystem, peat-muck soil]

 • Walczak B., Greinert A., Gosk Ł., Górka K. 2011. Influence of soil geomechanical transformations in urban communication areas on their physico-chemical properties. Wpływ geomechanicznych przekształceń gleb miejskich obszarów komunikacyjnych na ich właściwości fizyczno-chemiczne. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 412-419 [keywords: urban soils, communication areas, physico-chemical properties]

 • Wanic T., Błońska E. 2011. Application of SIG method in the assesment of usefulness for silviculture of farms abandoned lands. Zastosowanie metody SIG w ocenie przydatności terenów porolnych do hodowli lasu. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 4, 173-181. [key words: types of forest sites, trophic soil index, soil evaluation class, afforestation]

 • Wanic T., Brożek S., Lasota J., Zwydak M. 2011. Soil diversity of the alder and riparian forest communities. Różnorodność gleb olsów i łęgów. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 4, 109-123. [key words: forest soils, flooded forest sites, alder forests, riparian forests, fertility of forest soils]

 • Wiater J., Sikorska J. 2011. Influence of traffic pollution on heavy metals content in soils and plants. Polish Journal Soil Science, 44, 63-73.

 • Włodek S., Biskupski A. 2011. Soil moisture dynamics in the Bełchatów brown coal mine area. Dynamika wilgotności gleby w rejonie kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 420-427 [keywords: soil moisture, groundwater level, open-cast mine]

·         Włodek S., Biskupski A., Pawęska K. 2011. Wpływ nawadniania ściekami na plonowanie kukurydzy i buraków pastewnych w przekropnym roku 2009. Acta Agrophysica 18, 1, 187-194.

 • Włodek S.,  Biskupski A. 2011. The dynamics of haplic luvisol moisture in many-years experiment with different systems of tillage. Dynamika uwilgotnienia gleby płowej w wieloletnim doświadczeniu z różnymi systemami uprawy roli. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 164-169 [keywords: soil moisture, cultivation simplifications, chisel-ploughing]

 • Wójcikowska-Kapusta A., Baran S., Źukowska G., Janczarek P. 2011. Lead content in profiles of soils reclaimed using post-flotation lime and NPK. Zawartość ołowiu w profilach gleb rekultowanych wapnem poflotacyjnym i NPK. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 428-432 [keywords: Soils reclaimed, lead, sequential extraction, post-flotation lime]

 • Wołoszyk C., Krzywy C., Krzywy-Gawrońska E., Iżewska A., Szczanowicz R. 2011. Evaluation of the productivity of wastes and organic fertilizers on a light soil. Ocena plonotwórczego działania na glebie lekkiej odpadów i nawozów organicznych. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 1, 170-176 [keywords: sewage, straw, cacao husk, compost, potato, winter wheat]

 • Wyszkowska J., Borowik S., Kucharski J., Kucharski M. 2011. Reaction of actinomycetes to soil acidification. Reakcja promieniowców na zakwaszenie gleby. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 62, 2, 433-439 [keywords: Soil acidification, actinomycetes, diversity factor, colony development coefficient, resistance, resilience]

 • Zadrożny P., Niemyska-Łukaszuk J., Miechówka A., Gąsiorek M. 2011. Content of sulphur in mountain soils of differentiated agricultural use. Polish Journal of Soil Science 42, 89-96.

·         Żurawska A., Rochowski P., Szurkowski J. 2011. Wstępna analiza możliwości zastosowania spektroskopii fotoakustycznej w fotofizyce gleby. Acta Agrophysica 17, 1, 241-250.

 • Zwydak M. 2011. Morphology and basic chemical properties of soils under mountain sycamore plant community (phyllitido-aceretum moor 1952) in Poland. Morfologia oraz podstawowe właściwości chemiczne gleb zespołu jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym (phyllitido-aceretum moor 1952) w Polsce. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze), 61, 1, 177-186 [keywords: forest soils, mountain sycamore forest]

 • Zwydak M., Lasota J., Brożek S., Wanic T. 2011. Soil diversity of pine forest communities. Różnorodność gleb zespołów borów sosnowych. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 4, 39-53. [key words: pine forests, fertility of forest soils, dystrophic forest sites]

 

 

2009-2010 

 

·         Badora A. 2010. Mineral and organic sorbents and selection of metal fractions. Part II. The influence of silicates and humic acids on the content of fractions of aluminium and manganese in the soil underneath two varieties of wheat. Polish Journal of Soil Science, 43, 2, 189-203

·         Badora A. 2010. Mineral and organic sorbents and selection of metal fractions. Part II. influence of silicates, al-montmorillonite and polynuclear Al13 7+ form on cadmium and zinc fractions in the soil underneath hard wheat (durum wheat) and white mustard. Polish Journal of Soil Science, 43, 2, 205-217.

·         Bednarek R., Kamiński D., Markiewicz M., Chrzanowski W., Zbyszewska K. 2010. Transformations of soils and forest communities in the areas of early-medieval strongholds (examples from Chełmno Land). Polish Journal of Soil Science, 43, 1, 93-101.

·         Bogacz A. 2010. Factors influencing the concentration of heavy metals and sulphur in organic soils in the Sudety Mountains. Polish Journal of Soil Science, 43, 1, 1-8.

·         Brogowski Z., Uziak S., Komornicki T. 2010. Quantitative distribution of total calcium in granulometric fractions of certain soils of Poland. Polish Journal of Soil Science, 43, 1, 21-35

·         Brogowski Z., Uziak S., Komornicki T. 2010. Quantitative magnesium distribution in granulometric fractions of some soils. Polish Journal of Soil Science, 43, 2, 151-164.

·         Chojnicki J. 2010. Titanium in alluvial soils of central Vistula and Żuławy. Polish Journal of Soil Science, 43, 1, 49-56

·         Chojnicki J., Zagajewski A. 2010. Influence of the pedogenic process of humus accumulation on the physical and chemical transformation of quartz grain surfaces. Polish Journal of Soil Science, 43, 2, 119-126.

·         Dębska B., Banach-Szott M. 2010. Identification of phenolic compounds in forest soils. 43, 2, 141-149. 

·         Gonet S. S, Dębska B., Dziamski A., Banach-Szott M., Zaujec A., Szombathova N. 2009. Properties of Organic Matter in Haplic Luvisol under Arable, Meadow and Forest Management. Polish J. Soil Sci., 42, 2: 139-148.

·         Gonet S. S., Dziadowiec H., Bućko M. 2009. Morfologia profili oraz właściwości chemiczne i zasoby materii organicznej w glebach po pożarze w borze sosnowym. Rocz. Glebozn. 60, 2: 32-38.

·         Gonet S.S. 2010. Wspomnienie o profesorze Antonie Dušanie Zaujcu. Rocz. Glebozn., 61, 1: 89-90.

·         Hulisz P., Charzyński P., Giani L.. 2010. Application of the WRB classification to salt-affected soils in Poland and Germany. Polish Journal of Soil Science, 43, 1, 81-92.

·         Jankowski M. 2010. Some aspects of site conditions of heathlands in the Toruń Basin. Ecological Questions 12: 145-151.

·         Jonczak J., Dziadowiec H., Kacprowicz K., Czarnecki A. 2010. An assessment of the influence of poplar clones Hybrid 275 and Robusta on soil cover based on the characteristics of their plant litter fall. Polish Journal of Soil Science, 43, 1, 9-19.

·         Kabała C., Bednarek R., Drzymała S., Drewnik M., Marzec M. [opracowanie]. 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych - PTG 2008. Rocz. Glebozn., 60, 2: 5-16.

·         Kaczorek D. 2009 Identyfikacja Biogenicznego krzemu z wykorzystaniem badań w mikroskopie świetlnym oraz badań mikrosondą. Rocz. Gleboz. T LX. Nr 4, 42-49.

·         Kalembasa S., Kuziemska B., Adamiak E.A. 2010. Contents of Cd, Mo, and Na in red clover biomass (Triofolium pratense L.) grown on nickel-contaminated soil at varied acidity. Polish Journal of Soil Science, 43, 2, 165-171

·         Kalembasa S., Wysokiński A. 2010. Contents of selected vestigal chemical elements in shoots of willow (salix viminalis) at varied nitrogen nutrition.  Polish Journal of Soil Science, 43, 1, 57-64

·         Kołodziejczyk K, Kawałko D. (2010): Wybrane właściwości gleb pod lasami grądowymi na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy. Rocz. Glebozn. 2010, Tom LXI, nr 1: 52-59.

·         Lemanowicz J., , Siwik-Ziomek A. 2010. Concentrations of available phosphorus and sulphur and activities of some hydrolytic enzymes in a Luvisol fertilized with farmyard manure and nitrogenPolish Journal of Soil Science, 43, 1, 37-47

·         Orzechowski M., Smólczyński S. 2010. Air-water properties of alluvial and deluvial soils in various landscapes of North-Eastern Poland. Polish Journal of Soil Science, 43, 2, 103-113.

·         Porębska G., Ostrowska A., Borzyszkowski J. 2010. Forest soil characteristics with respect to potential and actual water storage. Polish Journal of Soil Science, 43, 2, 115-128.

·         Sewerniak P. 2010. Wolves in the Toruń Basin. Ecological Questions 13: 47-53.

·         Sewerniak P., Gonet S. S, Piernik A. 2009. Relations between Features of Forest Floor Vegetation and Surface Soil Horizons Properties in Scots Pine (Pinus Sylvestris L.) Stands in Southwest Poland. Polish J. Soil Sci., 42, 2: 193-202.

·         Smólczyński S., Orzechowski M. 2010. Sorptive properties of upper-silted organic soils in various landscapes of North-Eastern Poland. Polish Journal of Soil Science, 43, 2, 129-140.

·         Strzelecka J., Gonet S.S. 2009. Effect of Gamma Irradiation on Properties of Soil Humic Acids. Polish J. Soil Sci., 42, 2: 203-210.

·         Szopka K., Karczewka A., Kabała c. 2010. Pools of available nutrients in soils from different Altitudinal forest zones located in a monitoring system of the Karkonosze Mountains National Park, Poland. Polish Journal of Soil Science, 43, 2, 173-178

·         Uzarowicz L., Skiba S., Skiba M., Michalik M., 2008. Mineral transformations in soils on spoil heaps of an abandoned pyrite mine in Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts., Lower Silesia). Polish Journal of Soil Science, 41/2, 183–193.

·         Wawer R., Nowocien E., Podolski B., 2010. ACTUAL WATER EROSION RISK IN POLAND BASED UPON CORINE LAND COVER 2006. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Environmental Development Series, vol. 13, issue 2.

·         Wielgosz E. 2010. Effect of selected plant species on enzymatic activity of soil microorganisms. Polish Journal of Soil Science, 43, 1, 73-79.

·         Wielgosz E., Dziamba S., Dziamba J. 2010. Effect of application of EM spraying on the populations and activity of soil microorganisms occurring in the root zone of spring barley. Polish Journal of Soil Science, 43, 1, 65-72.

·         Zaleski T. 2009. Pedogenetic conditions affecting hydrophysical properties of Luvisols derived from loess. Folia Geographica, 40,83-94.