Polskie publikacje

z dziedziny nauk o glebie

wybierz:

 

w czasopismach indeksowanych przez Journal Citation Reports (JCR)

w czasopismach starających się o wpis na listę JCR (od 2010 r.)

 

Zgłoszenia nowych publikacji oraz uzupełnienia i korekty:

dr inż. Katarzyna Szopka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
katarzyna.szopka@up.wroc.pl

 

Nota bibliograficzna publikacji może być zaopatrzona w słowa kluczowe

oraz link do streszczenia lub pełnego tekstu publikacji!