Polskie publikacje z dziedziny nauk o glebie

w czasopismach indeksowanych przez Journal Citation Reports (JCR)

Polish papers in soil science published in the journals indexed by JCR

 Idź do czasopism starających się o IF

 Go to the journals applying for IF

 

Przeszukiwanie listy (w przeglądarce Internet Explorer):
Naciśnij "Ctrl+F", otworzy się okienko przeszukiwania,
wpisz poszukiwane słowo (nazwisko osoby, słowo kluczowe itd.).
Uwaga! W niektórych publikacjach nazwiska pisane są bez polskich liter.

 

Zgłoszenia nowych publikacji oraz uzupełnienia i korekty:
dr inż. Katarzyna Szopka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
katarzyna.szopka@up.wroc.pl

 

Nota bibliograficzna publikacji może być zaopatrzona w słowa kluczowe
oraz link do streszczenia lub pełnego tekstu publikacji.

 

Publikacje z lat:

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009-2010 | 2007-2008 | 2001-2006 | do 2000

 

 

Publikacje do roku 2016

 

 • Brevik E. C., Baumgarten A., Calzolari C., Jordán A., Kabala C., Miller B. A., Pereira P. 2016. Editorial: Historical perspectives and future needs in soil mapping, classification, and pedologic modeling. Geoderma 264, 253-255.
 • Brevik E. C., Calzolari C., Miller B. A., Pereira P., Kabala C., Baumgarten A., Jordán A. 2016. Soil mapping, classification, and pedologic modeling: History and future directions. Geoderma 264, 256-274.
 • Bryk M. 2016. Macrostructure of diagnostic B horizons relative to underlying BC and C horizons in Podzols, Luvisol, Cambisol, and Arenosol evaluated by image analysis. Geoderma, 263, 86-103.
 • Ciarkowska K., Gargiulo L., Mele G. 2016. Natural restoration of soils on mine heaps with similar technogenic parent material: A case study of long-term soil evolution in Silesian-Krakow Upland Poland. Geoderma, 261, 141-150.
 • Kuziemska B., Jaremko D., Wieremiej W. 2016. Content of magnesium and heavy metals in selected natural fertilisers. J. Elem., 21(1): 89 – 97
 • Lipiec J., Siczek A., Sochan A., Bieganowski A. 2016. Effect of sand grain shape on root and shoot growth of wheat seedlings. Geoderma 265, 1-5.
 • Łukasik A., Magiera T., Lasota J., Błońska E. 2016. Background value of magnetic susceptibility in forest topsoil: Assessment on the basis of studies conducted in forest preserves of Poland. Geoderma, 264, 140-149.
 • Mazur Z., Mazur T. 2016. The influence of long-term fertilization with slurry, manure and NPK on the soil content of trace elements. J. Elem., 21(1): 131 - 139
 • Modrzewska B., Kosiorek M., Wyszkowski M. 2016. Content of some nutrients in scots pine, silver birch and Norway maple at an urbanized environment. J. Elem., 21(1): 149 - 157
 • Świtoniak M., Mroczek P., Bednarek R. 2016. Luvisols or Cambisols? Micromorphological study of soil truncation in young morainic landscapes—Case study: Brodnica and Chełmno Lake Districts (North Poland). CATENA 137, 583-595.
 • Waroszewski J., Egli M., Kabala C., Kierczak J., Brandova D. 2016. Mass fluxes and clay mineral formation in soils developed on slope deposits of the Kowarski Grzbiet (Karkonosze Mountains, Czech Republic/Poland). Geoderma 264, 363-378.
 • Wierzbowska J., Sienkiewicz S., Krzebietke S., Sternik P.  2016. Content of selected heavy metals in soil and in Virginia mallow (Sida hermaphrodita) fertilised with sewage sludge. J. Elem., 21(1): 247 – 258
 • Wiszniewska A., Hanus-Fajerska E., Muszyńska E., Ciarkowska K., 2016. Natural organic amendments for improved phytoremediation of polluted soils: a review of recent progress. Pedosphere 26, 1-12.