Polskie publikacje z dziedziny nauk o glebie

w czasopismach indeksowanych przez Journal Citation Reports (JCR)

Polish papers in soil science published in the journals indexed by JCR

 Idź do czasopism starających się o IF

 Go to the journals applying for IF

 

Przeszukiwanie listy (w przeglądarce Internet Explorer):
Naciśnij "Ctrl+F", otworzy się okienko przeszukiwania,
wpisz poszukiwane słowo (nazwisko osoby, słowo kluczowe itd.).
Uwaga! W niektórych publikacjach nazwiska pisane są bez polskich liter.

 

Zgłoszenia nowych publikacji oraz uzupełnienia i korekty:
dr inż. Katarzyna Szopka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
katarzyna.szopka@up.wroc.pl

 

Nota bibliograficzna publikacji może być zaopatrzona w słowa kluczowe
oraz link do streszczenia lub pełnego tekstu publikacji.

 

Publikacje z lat:

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009-2010 | 2007-2008 | 2001-2006 | do 2000

 

 

Publikacje z roku 2012 

 

 • Bielińska E. J., Mocek-Płóciniak A.2012. Impact of the tillage system on the soil enzymatic activity / Wpływ systemu uprawy na aktywność enzymatyczną gleby. Archives of Environmental Protection, 38, 1, 75-82.
 • Boguta P., Sokołowska Z. 2012. Influence of phosphate ions on buffer capacity of soil humic acids. International Agrophysics 26, 1, 7-14. DOI: 10.2478/v10247-012-0002-1
 • Bryk M., Słowińska-Jurkiewicz A., Medvedev V. 2012. Morphometrical structure evaluation of long-term manured Ukrainian chernozem. International Agrophysics 26, 2, 117–128. DOI: 10.2478/v10247-012-0018-6
 • Chodak, M., Niklinska, M., 2012. Development of Microbial Biomass and Enzyme Activities in Mine Soils. Polish Journal of Environmental Studies, 21, 569-577.
 • Ciarkowska K., Sołek-Podwika K. 2012. Influence of Intensive Vegetable Cultivation in Ground and under Foil Tunnels on the Enzymatic Activity of the Soil. Pol. J. Environ. Stud. 21, 6, 1571-1575
 • Cucarella V.,Renman G, Zaleski T., Mazurek R. 2012. Recycling of calcium-silicate material after wastewater filtration to agriculture soil condition impact. Ecological Chemistry and Engineering S, 19, 3, 373-382.
 • Debska, B., Drag, M., Tobiasova, E., 2012. Effect of Post-Harvest Residue of Maize, Rapeseed, and Sunflower on Humic Acids Properties in Various Soils. Polish Journal of Environmental Studies, 21, 603-613.
 • Dexter, A.R., Czyz, E.A., Richard, G., 2012. Equilibrium, non-equilibrium and residual water: Consequences for soil water retention. Geoderma, 177, 63-71.
 • Diatta, J., Grzebisz, W., Koziara, W., 2012. Hydrochemical and Biogeochemical Investigations of Eastern Ecopark Reservoirs Adjacent to the Baltic Sea (Poland). Fresenius Environmental Bulletin, 21, 1099-1104.
 • Diatta, J.B., Komisarek, J., Wiatrowska, K., 2012. Evaluation of Heavy Metals Competitive Sorption and Potential Mobility on the Basis of Cu/Cd and Zn/Pb Binary Systems. Fresenius Environmental Bulletin, 21, 1105-1109.
 • Ehrmann Otto, Puppe Daniel, Wanner Manfred, Kaczorek Danuta, Sommer Michael. 2012 Testate amoebae in 31 mature forest ecosystems – Densities and micro-distribution in soils. European Journal of Protistology . 48: 161-168.
 • Falandysz J., Drewnowska M., Jarzyńska G., Zhang D., Zhang Y. Wang J. 2012. Mineral consistuents in common chantellers and soils collected from a high mountain and lowland sites in Poland. Journal of Mountain Sciences, 9, 697-705.
 • Gajda A., Przewłoka B. 2012. Soil biological activity as affected by tillage intensity. International Agrophysics 26, 1, 15-23. DOI: 10.2478/v10247-012-0003-0
 • Galazka, A., Krol, M., Perzynski, A., 2012. The Efficiency of Rhizosphere Bioremediation with Azospirillum sp and Pseudomonas stutzeri in Soils Freshly Contaminated with PAHs and Diesel Fuel. Polish Journal of Environmental Studies, 21, 345-353.
 • Gołuchowska B., Strzyszcz Z., Kusza G. 2012. Magnetic susceptibility and heavy metal content in dust from the lime plant and the cement plant in Opole voivodeship. Archives of Environmental Protection, 38, 2, 71-80
 • Hoffmann J., Korzeniowska J., Stanisławska-Glubiak E., Hoffmann K., 2012. Increasing efficiency of phosphate rock by sulfur addition. Part 1. Technological issues regarding manufacturing of phosphate rock-sulfur fertilizers. Przemysł Chemiczny, Volume91, May 2012, 745-748
 • Jamroz E. (2012) Właściwości próchnic gleb leśnych pod zaroślami kosodrzewiny w Rezerwacie Śnieżnik Kłodzki, Sylwan , 156 (11), 825-832.
 • Jankowski M. 2012. Lateglacial soil paleocatena in inland-dune area of the Toruń Basin, Northern Poland. Quaternary International 265: 116-125.
 • Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., 2012: Influence of theGłogów Copper Works on the content of mobile forms of copper and zinc in arable soils, Journal of Elementology, 17/157-67, DOI: 10.5601/jelem.2012.17.1.04
 • Jezierska-Tys S., Rachoń L., Rutkowska A., Szumiło G. 2012. Effect of new lines of winter wheat on microbiological activity in Luvisol. International Agrophysics 26, 1, 33-38. DOI: 10.2478/v10247-012-0005-y
 • Joniec J., Furczak J., Baran S. 2012. The importance of sludge microorganisms in nitrogen transformations in podzolic soil amended with sewage sludge / Znaczenie mikroorganizmów osadowych w przemianach azotu w glebie bielicowej wzbogaconej osadem ściekowym. Archives of Environmental Protection, 38, 1, 35-48.
 • Kabała C., Zapart J. 2012. Initial soil development and carbon accumulation on moraines of the rapidly retreating Werenskiold Glacier, SW Spitsbergen, Svalbard archipelago. Geoderma 175-176: 9-20.
 • Kalembasa D., Becher M. 2012. Speciation of carbon and selected metals in spent mushroom substrates. J. Elem. 17(3): 409 - 419, DOI: 10.5601/jelem.2012.17.3.04.
 • Kalembasa S., Symanowicz B. 2012. Enzymatic Activity of Soil after Applying Various Waste Organic Materials, Ash, and Mineral Fertilizers. Pol. J. Environ. Stud. 21, 6, 1635-1641
 • Kalisz B., Lachacz A., Glazewski R., Klasa A. 2012. Effect of municipal sewage sludge under Salix plantations on dissolved soil organic carbon pools. Archives of Environmental Protection, 38, 4, 87-98
 • Klimek B. 2012. Effect of long-term zinc pollution on soil microbial community resistance to repeated contamination. Bull Environ Contam Toxicol 88: 617-622.
 • Klimkowicz-Pawlas, A., Maliszewska-Kordybach, B., Smreczak, B., 2012. Application of preliminary stage of risk assessment procedure for agricultural soils: Area affected by flood as a case study. Journal of Food Agriculture & Environment, 10, 675-680.
 • Kłos A., Czora M., Rajfur M., Wacławek M. 2012. Mechanisms for translocation of heavy metals from soil to epigeal mosses. Water Air Soil Pollution 223: 1829-1836.
 • Kobierski M., Dąbkowska-Naskręt H. 2012. Local background concentration of heavy metals in various soil types formed from glacial till of the Inowrocławska Plain. J. Elem. 17(4): 559-585, DOI: 10.5601/jelem.2012.17.4.02.
 • Korzeniowska J., Stanisławska-Glubiak E., Hoffmann J., Igras J., 2012. Increasing the efficiency of phosphate rock by sulfur addition. Part 3. Agronomic assessment of phosphate-sulfur fertilizers by using plant indicators. Przemysł Chemiczny, Volume91, May 2012, 796-800
 • Krzysztofik, R., Runge, J., Kantor-Pietraga, I., 2012. Paths of Environmental and Economic Reclamation: the Case of Post-Mining Brownfields. Polish Journal of Environmental Studies, 21, 219-223.
 • Krzywy-Gawrońska E. 2012. Effect of the GWDA compost and PRP sol fertilisation on the total content of nickel, manganese and lead and their soluble forms in soil. J. Elem. 17(3): 431 - 440, DOI - 10.5601/jelem.2012.17.3.06.
 • Kwapulinski, J. et al., 2012. Bioavailability of Lead, Cadmium, and Nickel in Tatra Mountain National Park Soil. Polish Journal of Environmental Studies, 21, 407-413.
 • Lewińska K., Karczewska A. 2012. Influence of soil properties and phosphate addition on arsenic uptake from polluted soils by velvetgrass (Holcus lanatus). International Journal of Phytoremediation 15: 91-104.
 • Malik I., Danek M., Marchwińska-Wyrwał E., Danek T., Wistuba M., Krąpiec M. 2012. Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Growth Suppression and Adverse Effects on Human Health Due to Air Pollution in the Upper Silesian Industrial District (USID), Southern Poland. Water Air Soil Pollution 223: 3345–3364.
 • Maliszewska-Kordybach, B., Klimkowicz-Pawlas, A., Smreczak, B., Galazka, R., 2012. Effect of Flooding on Contamination of Agricultural Soils with Metals and PAHs: The Middle Vistula Gap Case Study. Water Air and Soil Pollution, 223, 687-697.
 • Medyńska-Juraszek A., Kabała C. 2012. Heavy metal pollution of forest soils affected by the copper industry. J. Elem. 17(3): 441 - 451, DOI - 10.5601/jelem.2012.17.3.07.
 • Mocek, A., Spychalski, W., Dobek, A., Mocek-Plociniak, A., 2012. Comparison of Three Methods of Copper Speciation in Chemically Contaminated Soils. Polish Journal of Environmental Studies, 21, 159-164.
 • Niesiobędzka K. 2012. Transfer of copper, lead and zinc in soil-grass ecosystem in aspect of soils properties in Poland. Bull Environ Contam Toxicol 88: 627-633.
 • Nowak-Winiarska, K., Wrobel, S., Sienkiewicz-Cholewa, U., 2012. Application of sequential analysis with the BCR method in the estimation of effects of chemical remediation of soil polluted with copper. Chemical Speciation and Bioavailability, 24, 53-59.
 • Oleszczuk P., Malara A., Jośko I., Lesiuk A. 2012. The phytotoxicity changes of sewage sludge - amended soils. Water Air Soil Pollution, 223, 4937-4948.
 • Oleszczuk P., Hale, S.E., Lehmann, J., Cornelissen, G., 2012. Activated carbon and biochar amendments decrease pore-water concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sewage sludge. Bioresour Technol, 111, 84-91.
 • Oleszczuk, P., Rycaj, M., Lehmann, J., Cornelissen, G., 2012. Influence of activated carbon and biochar on phytotoxicity of air-dried sewage sludges to Lepidium sativum. Ecotoxicology and Environmental Safety, 80, 321-326.
 • Ostrowska A., Porębska G. 2012. Assessment of TOC-SOM and SOM-TOC Conversion in Forest Soil. Pol. J. Environ. Stud. 21, 6, 1767-1775.
 • Paluch, J.G., Gruba, P., 2012. Effect of local species composition on topsoil properties in mixed stands with silver fir (Abies alba Mill.). Forestry, 85, 413-425.
 • Paluch, J.G., Gruba, P., 2012. Inter-crown versus under-crown area: contribution of local configuration of trees to variation in topsoil morphology, pH and moisture in Abies alba Mill. forests. European Journal of Forest Research, 131, 857-870.
 • Parzych A., Sobisz Z., Trojanowski J. 2012. Prognosis content of heavy metals in soil and herbaceous plants in selected pine forests in the Słowiński National Park. Archives of Environmental Protection, 38, 4, 35-48
 • Paszko T. 2012. Effect of PH on the adsorption of carbendazim in Polish mineral soils. Science of the Total Environment, 435-436, 222-229.
 • Piotrowska A., Długosz J. 2012. Spatio-temporal variability of microbial biomass content and activities related to some physicochemical properties of Luvisols. Geoderma 173-174: 199-208.
 • Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T., Krysiński M. 2012. Organic pollutants in groundwater in the former airbase / Zanieczyszczenia organiczne w wodach gruntowych na terenie byłej bazy lotniczej. Archives of Environmental Protection, 38, 1, 27-34.
 • Ryżak M., Bieganowski A. 2012. Using the image analysis method for describing soil detachment due to the single waterdrop impact. Sensors 12, 11527-11543.
 • Sewerniak P. 2012. Impact of soil properties on site index class of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in south-western Poland. I. pH, content of CaCO3 and properties concerning soil depth. Sylwan 156, 6: 427-436.
 • Sewerniak P. 2012. Impact of soil properties on site index class of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in south-western Poland. II. Some chemical properties. Sylwan 156, 7: 518-525.
 • Sewerniak P., Piernik A. 2012. Regression models for impact of soil properties on site index class of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in south-western Poland. Sylwan 156, 8: 563-571.
 • Siebielec, G., Chaney, R.L., 2012. Testing amendments for remediation of military range contaminated soil. Journal of Environmental Management, 108, 8-13.
 • Sienkiewicz S., Czarnecka M.H. 2012. Content of available Cu, Zn and Mn in soil amended with municipal sewage sludge. J. Elem. 17(4): 649 - 657, DOI: 10.5601/jelem. 2012.17.4.08.
 • Siwek H., Włodarczyk M., Gibczyńska M. 2012. Concentration of zinc in water and bottom sediments in small water reservoirs located in rural areas. J. Elem. 17(4): 659 - 667, DOI: 10.5601/jelem.2012.17.4.09.
 • Skubała P., Zaleski T. 2012. Heavy metal sensitivity and bioconcentration in Oribatid mites (Acari, Oribatida). Gradient study in meadow ecosystems. Science of the Total Environment, 414, 364-372.
 • Skwierawska M., Nogalska A., Skwierawski A. 2012. Changes in the concentrations of available zinc and copper in soil fertilized with sulfur. J. Elem. 17(3): 495 - 504, DOI - 10.5601/jelem.2012.17.3.11
 • Sławiński C., Cymerman J., Witkowska-Walczak B., Lamorski K. 2012. Impact of diverse tillage on soil moisture dynamics. International Agrophysics 26, 3, 301–309. DOI: 10.2478/v10247-012-0043-5
 • Sochan A., Bieganowski A., Ryżak M., Dobrowolski R., Bartmiński P. 2012. Comparison of soil texture determined by two dispersion units of Mastersizer 2000. International Agrophysics, 26, 99-102.
 • Stanisławska-Glubiak E., Korzeniowska J., 2012. Effect of soil tillage systems on nutrient concentration in winter wheat plants. Journal of Food Agriculture & Environment, Volume 10, Apr 2012, 1353-1355
 • Stanisławska-Glubiak E., Korzeniowska J., Hoffmann J., 2012. Increasing efficiency of phosphate rock by sulfur addition. Part 4. Impact of sulfur addition on concentration of microelements in plants. Przemysł Chemiczny, Volume91, May 2012, 1006-1009
 • Stanisławska-Glubiak E., Korzeniowska J., Hoffmann J., KantekK., 2012. Increasing efficiency of phosphate rock by sulfur addition. Part 2. The impact of phosphate-sulfur fertilizers on the environment. Przemysł Chemiczny, Volume91, May 2012, 1000-1005
 • Stanisławska-Glubiak E., Korzeniowska J., Kocoń A., 2012. Effect of the Reclamation of Heavy Metal-Contaminated Soil on Growth of Energy Willow. Polish Journal of Environmental Studies, Volume 21, 187-192
 • Symanowicz, B., Kalembasa, S., 2012. Effects of Brown Coal, Sludge, Their Mixtures and Mineral Fertilisation on Copper and Zinc Contents in Soil and Italian Ryegrass (Lolium Multiflorum Lam.). Fresenius Environmental Bulletin, 21, 802-807.
 • Szymański W., Skiba M., Skiba S. 2012. Origin of reversible cementation and brittleness of the fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Catena, 99, 66-74.
 • Tyszka, R., Pietranik A., Kierczak J., Ettler V., Mihaljevic M., Weber J. 2012. Anthropogenic and lithogenic sources of lead in Lower Silesia (Southwest Poland): An isotope study of soils, basement rocks and anthropogenic materials. Applied Geochemistry, 27, 1089-1100.
 • Urbańska E., Hulisz P., Bednarek R. 2012. Effects of sulphide oxidation on selected soil properties. J. Elem. 17(3): 505 - 515, DOI - 10.5601/jelem.2012.17.3.12.
 • Uzarowicz Ł., Šegvić B., Michalik M., Bylina P., 2012. The effect of hydrochemical conditions and pH of the environment on phyllosilicate transformations in the weathering zone of pyrite-bearing schists in Wieściszowice (SW Poland). Clay Minerals, 47(4): 401-417.
 • Walker T. R., 2012. Properties of selected soils from the sub−arctic region of Labrador, Canada. Polish Polar Research. 33, 3, 207–224, DOI: 10.2478/v10183-012-0013-4
 • Weber J., Tyszka R., Kocowicz A., Szadorski J., Debicka M., Jamroz E. 2012. Mineralogical composition of clay fraction of soils derived from granitoids of the Sudetes and Fore-Sudetic Block, SW Poland. European J. of Soil Science, 63, 5.
 • Włodarczyk T., Witkowska-Walczak B., Majewska U. 2012. Soil profile as a natural membrane for heavy metals from wastewater. International Agrophysics 26, 1, 71-80. DOI: 10.2478/v10247-012-0011-0
 • Wrobel, S., Sadowski, J., 2012. Interaction of Copper and Herbicide in Contaminated Soil under Remediation. Fresenius Environmental Bulletin, 21, 599-603.
 • Wróbel S. 2012. Lettuce yields as an indicatior of remediation efficacy of soils contaminated with trace metals emitted by copper smelting. Journal of Food Agriculture Environment, 10, 828-832.
 • Zając E., Zarzycki J. 2012. Revegetation of reclaimed soda waste dumps: effects of topsoil parameters. J. Elem. 17(3): 525 - 536, DOI - 10.5601/jelem.2012.17.3.14.
 • Zawadzki J., Magiera T., Fabijańczyk P., Kusza G. 2012. Geostatistical 3-dimensional integration of measurements of soil magnetic susceptibility. Environmental Monitoring and Assessment 184: 3267-3278.
 • Żukowska G., Baran S., Wójcikowska-Kapusta A. 2012. Zawartość węgla organicznego i skład frakcyjny substancji organicznej w gruncie rekultywowanym osadem ściekowym. Przemysł Chemiczny 06, xx-xx.