Polskie publikacje z dziedziny nauk o glebie

w czasopismach indeksowanych przez Journal Citation Reports (JCR)

Polish papers in soil science published in the journals indexed by JCR

 Idź do czasopism starających się o IF

 Go to the journals applying for IF

 

Przeszukiwanie listy (w przeglądarce Internet Explorer):
Naciśnij "Ctrl+F", otworzy się okienko przeszukiwania,
wpisz poszukiwane słowo (nazwisko osoby, słowo kluczowe itd.).
Uwaga! W niektórych publikacjach nazwiska pisane są bez polskich liter.

 

Zgłoszenia nowych publikacji oraz uzupełnienia i korekty:
dr inż. Katarzyna Szopka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
katarzyna.szopka@up.wroc.pl

 

Nota bibliograficzna publikacji może być zaopatrzona w słowa kluczowe
oraz link do streszczenia lub pełnego tekstu publikacji.

 

Publikacje z lat:

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009-2010 | 2007-2008 | 2001-2006 | do 2000

 

 

Publikacje z roku 2013

 

·         Azarbad H., Niklinska M., van Gestel CAM, van Straalen NM, Roling WFM, Laskowski R. 2013. Microbial community structure and functioning along metal pollution gradients. Environmental Toxicology and Chemistry 32: 1992- 2002.

·         Badora A., Kolodynska D., Hubicki Z., Kozlowska-Strawska J. 2013. New chemical substances in natural environment and mobility of some metals. Przem. Chem. 92 (6): 1173-1177.

·         Bekier J., Drozd J., Jamroz E., Jarosz B., Kocowicz A., Walenczak K., Weber J. (2013). Changes in selected hydrophobic components during composting of municipal solid wastes. Journal of Soils and Sediments, DOI 10.1007/s11368-013-0696-0

·         Bieganowski A., Witkowska-Walczak B., Gliński J., Sokołowska Z., Sławiński C., Brzezińska M., Włodarczyk T. 2013. Database of Polish arable mineral soils: a review. Int. Agrophysics 27(3), 335-350. DOI: 10.2478/intag-2013-0003

·         Bielicka-Giełdoń A., Ryłko E., Żamojć K. 2013. Distribution, bioavailability and fractionation of metallic elements in allotment garden soils using the BCR sequential extraction procedure. Pol. J. Environ. Stud. 22, 5, 1013-1021.

·         Błażewicz-Woźniak M., Konopiński M. 2013. Impact of cover crops and tillage on porosity of podzolic soil. Int. Agrophysics 27(3), 247-256. DOI: 10.2478/v10247-012-0092-9

·         Bowanko G. 2013. Influence of building material rubble and thermal stress on the structural properties of soil – mercury porosimetry studies. Pol. J. Environ. Stud. 22 (6), 1627-1635

·         Brogowski Z., Chojnicki J. 2013. Rozmieszczenie materii organicznej i azotu we frakcjach granulometrycznych poziomów genetycznych gleby brunatnej wyługowanej Lasu Kabackiego. Sylwan 157 (6): 470-480.

·         Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska C. 2013. Degradation of diesel oil on municipal solid waste composts and sorbents in laboratory experiment. Rocz. Ochr. Sr. 15: 766-779.

·         Czaban J., Siebielec G. 2013. Effects of Bentonite on Sandy Soil Chemistry in a Long-Term Plot Experiment (II); Effect on pH, CEC, and Macro- and Micronutrients. Pol. J. Environ. Stud. 22 (6), 1669-1676.

·         Czaban J., Siebielec G., Czyż E., Niedźwiecki J. 2013. Effects of Bentonite Addition on Sandy Soil Chemistry in a Long-Term Plot Experiment (I); Effect on Organic Carbon and Total Nitrogen. Pol. J. Environ. Stud. 22 (6), 1661-1667.

·         Czaban S., Kolacz R., Dobrzanski Z., Bubel F., Opalinski S., Durkalec M., Gruszczynski M.F. 2013. Mercury content in the area of the "Zelazny Most" tailings pond. Przem. Chem. 92 (7): 1268-1271

·         Czachor H., Hallett P.D., Lichner L., Józefaciuk G. 2013. Pore shape and organic compounds drive major changes in the hydrological characteristics of agricultural soils. European Journal of Soil Science 64, 334-344. DOI: 10.1111/ejss.12052

·         Czyż E.A., Dexter A.R. 2013. Influence of soil type on the wilting of plants. International Agrophysics 27, 4, 385-391.

·         Czyż H., Malinowski R., Kitczak T., Przybyszewski A. 2013. Chemical characteristics of soils and vegetation cover of grasslands in the Warta estuary valley. Rocz. Ochr. Sr. 15: 694-713.

·         Dąbkowska-Naskręt H., Jaworska H. 2013. Manganese mobility in soils under the impact of alkaline dust emission. J. Elem. 18(3): 371-379

·         Diatta J.B. 2013. Geoavailability and phytoconcentration of Zn: facing the critical value challenge (Poland). J. Elem. 18(4): 589-604, DOI: 10.5601/jelem.2013.18.4.363

·         Gajda A.M., Przewłoka B., Gawryjołek K. 2013. Changes in soil quality associated with tillage system applied. International Agrophysics 27, 2, 133-142.

·         Gałka B., Łabaz B. 2013. Właściwości kwasów huminowych poziomów próchnicznych gleb leśnych Gór Stołowych // Properties of humic acids in humus horizons in forest soils of the Stołowe Mountains. Sylwan 157(10): 780-785.

·         Gałka B., Podlaska M., Kabała C. 2013. Siedliskotwórcze właściwości gleb brunatnych kwaśnych wytworzonych z granitoidów w Górach Stołowych. Sylwan 157, 5: 385-394.

·         Glina B., Bogacz A. 2013. Concentration and pools of trace elements in organic soils in the Izera Mountains. J. Elem. 18(2): 199-209, DOI: 10.5601/jelem.2013.18.2.01

·         Głąb T. 2013. Impact of soil compaction on root development and yield of meadow-grass. International Agrophysics, 27, 1, 7-13. DOI: 10.2478/v10247-012-0062-2

·         Grobelak A., Kacprzak M., Grosser A., Napora A. 2013. Chemophytostabilisation of soil contaminated with cadmium, lead and zinc. Rocz. Ochr. Sr. 15: 1982-2002.

·         Gruba P., Mulder J., Brożek S. 2013. Modelling the pH dependency of dissolved calcium and aluminium in O, A and B horizons of acid forest soils, Geoderma 206, 85-91. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2013.04.036.

·         Gruba P., Pacanowski P., Mulder J. 2013. Factors influencing spatial heterogeneity of pH in forest soils on the example of Luvisols with marlstone underlayer. Sylwan 157 (2): 149-157

·         Gruszecka A. M., Wdowin M. 2013. Characteristics and distribution of analyzed metals in soil profiles in the vicinity of a postflotation waste site in the Bukowno region, Poland. Environmental Monitoring and Assessment 185: 8157-8168, DOI: 10.1007/s10661-013-3164-9.

·         Grzebisz W. 2013. Crop response to Mg fertilization as affected by nitrogen supply. Plant and Soil 368, 26-39. DOI 10.1007/s11104-012-1574-z

·         Grzesiak P., Lukaszyk J., Grobela M., Kurczewska J., Schroeder G. 2013. Binding of heavy metals and arsenic in soil with N1-(trimethoxysilylpropyl)diethylenetriamine. Przemysl Chemiczny 92 (11), 2115-2118.

·         Hajnos M., Calka A., Jozefaciuk G. 2013. Wettability of mineral soils. Geoderma 206, 63-69. DOI 10.1016/j.geoderma.2013.04.019

·         Hale S.E., Jensen J., Jakob L., Oleszczuk P., Hartnik T., Henriksen T., Okkenhaug G., Cornelissen G. 2013. The effect of the soil amendments; activated carbon, biochar and ferric oxyhydroxide, on bacteria, invertebrates and plants. Environ. Sci. Technol. 47 (15), 8674–8683.

·         Hulisz P., Gonet S.S., Giani L., Markiewicz M. 2013. Chronosequential alterations in soil organic matter during initial development of coastal salt marsh soils at the southern North Sea. Zeitschrift für Geomorphologie 57,4: 515-529. DOI: http://dx.doi.org/10.1127/0372-8854/2013/0112

·         Jakubus M., Gajewski P., Kaczmarek Z. 2013. Physico-chemical and chemical properties of surface layers of selected soils located in the vicinity of the planned Tomislawice open-cast lignite mine. Rocz. Ochr. Sr. 15: 2232- 2248.

·         Jankowski M. 2014. The evidence of lateral podzolization in sandy soils of Northern Poland. CATENA 112, 139-147. DOI: 10.1016/j.catena.2013.03.013.

·         Jezierska-Tys S., Rutkowska A. 2013. Soil response to chemicals used in a field experiment. International Agrophysics 27, 2, 151-158.

·         Jośko I., Oleszczuk P. 2013. Influence of soil type and environmental conditions on the ZnO, TiO2 and Ni nanoparticles phytotoxicity. Chemosphere 92(1), 91-99.

·         Jośko I., Oleszczuk P. 2013. Manufactured nanomaterials – the connection between environmental fate and toxicity. Crit. Rev. Env. Sci. Tec. 43(23), 2581-2616.

·         Jośko I., Oleszczuk P., Pranagal J., Xing B., Lehmann J., Cornelissen G. 2013. Effect of biochars, activated carbon and multiwalled carbon nanotubes on phytotoxicity of sediment contaminated by inorganic and organic pollutants. Ecol. Eng. 60, 50–59.

·         Juszczak R., 2013. Biases in methane chamber measurements in peatlands. International Agrophysics 27, 2, 159-168.

·         Kabała C., Bojko O., Medyńska A., Szczepaniak A. 2013. Spatial variability and temporal changes in the heavy metal content of soils with a deep furrow-and-ridge microrelief formed by an afforestation plowing. Environmental Monitoring and Assessment 185, 5141-5150. DOI 10.1007/s10661-012-2931-3

·         Kacprzak A., Migoń P., Musielok Ł. 2013. Using soils as indicator of past slope instability in forested terrain, Kamienne Mts., SW Poland. Geomorphology 194, 65-75. DOI 10.1016/j.geomorph.2013.04.014

·         Klojzy-Karczmarczyk B. 2013. Analysis of long-term research on mercury content in the soils in the immediate surroundings of the southern ring road of Krakow. Rocz. Ochr. Sr. 15: 1053-1069.

·         Korzeniowska J., Stanislawska-Glubiak E. 2013. A comparison of the suitability of several methods to estimate the bioavailability of elements in soils to plants. Fresenius Environmental Bulletin 22 (4), 943-948.

·         Korzeniowska J., Stanisławska-Glubiak E., Hoffmann J., Górecka H., Jóźwiak W., Wiśniewska G. 2013. Improvement of the solubility of rock phosphate by co-composting it with organic components. Polish Journal of Chemical Technology 15 (4): 10–14.

·         Kozlowski M., Komisarek J. 2013. Temporal variability of selected dissolved components content in groundwater of the catena system of Poznan Lakeland. Rocz. Ochr. Sr. 15: 1965-1981.

·         Król A., J. Lipiec, M. Turski, J. Kuś. 2013. Effects of organic and conventional management on physical properties of soil aggregates. International Agrophysics, 27, 1, 15-21. DOI: 10.2478/v10247-012-0063-1

·         Krzywy E., Ciubakb J., Mozdzer E., Telesinski A. 2013. Impact of emitters from Fosfan Company Ltd. on the fluorine content in soil and grasses. Przem. Chem. 92 (8): 1461-1463.

·         Krzywy-Gawrońska E. 2013. Effect of combustion wastes and sewage sludge compost on the chemical properties of soil.  Polish Journal of Chemical Technology 15 (3): 48–54, DOI: 10.2478/pjct-2013-0043

·         Kucharczak K., Maciaszek D. 2013. Calculation models to determine the predicted environmental concentration of chemical compounds in soil. Przem. Chem. 92 (3): 352-356.

·         Kurochkina G.N., Pinskiy D.L., Fedotov G.N., Hajnos M., Sokołowska Z., Cieśla I. 2013. Transformation of the structural organization of clay sediments and soils under the impact of polyelectrolytes. Eurasian Soil Science 46, 8, 897-907.

·         Kuśmierz M., Oleszczuk P. 2013. Biochar production increases the polycyclic aromatic hydrocarbons content in surrounding soils and potential cancer risk. Environ. Sci. Pollut. R. (DOI 10.1007/s11356-013-2334-1).

·         Lemanowicz J., Siwik-Ziomek A., Koper J. 2013. Content of total phosphorus in soil under maize treated with mineral fertilization against the phosphatase activity. J. Elem. 18(3): 415-424.

·         Lichner L., Hallett P.D., Drongová Z., Czachor H., Kovacik L., Mataix-Solera J, Homolák M. 2013. Algae influence the hydrophysical parameters of a sandy soil. Catena, 108, 58-68. DOI 10.1016/j.catena.2012.02.016

·         Lipiec J., Doussan C., Nosalewicz A., Kondracka K. 2013. Effect of drought and heat stresses on plant growth and yield: a review. International Agrophysics 27, 4, 463-470.

·         Lipińska A., Kucharski J., Wyszkowska J. 2013. Urease activity in soil contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons. Pol. J. Environ. Stud. 22, 5, 1393-1400.

·         Łokas E., Mietelski J. W., Ketterer M. E., Kleszcz K., Wachniew P., Michalska S., Miecznik M. 2013. Sources and vertical distribution of 137Cs, 238Pu, 239+240 Pu and 241 Am in peat profiles from southwest Spitsbergen. Applied Geochemistry 28: 100-108.

·         Magiera T., Gołuchowska B., Jabłońska M. 2013. Technogenic magnetic particles I alkaline dusts from power and cement plants. Water Air Soil Pollution 224: 1389

·         Malara A., Oleszczuk P. 2013. Application of battery of biotests for determination of sewage sludge-amended soil leachates toxicity to bacteria and invertebrates. Environ. Sci. Pollut. R. 20, 3435-3446.

·         Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A. 2013. The levels and composition of persistent organic pollutants in alluvial agriculture soils affected by flooding. Environmental Monitoring and Assessment 185, 12, 9935-9948.

·         Melke J., Witkowska-Walczak B., Bartmiński P. 2013. Water retention of arctic zone soils (Spitsbergen). International Agrophysics 27, 4, 439-445.

·         Morawska-Płoskonka J., Niklińska M. 2013. Effects of soil moisture and nickel contamination on microbial respiration rates in heavy metal-polluted soils. Pol. J. Environ. Stud. 22, 5, 1411-1418.

·         Nosalewicz M., Stępniewska Z., Nosalewicz A. 2013. Effect of soil moisture and temperature on N2O and CO2 concentrations in soil irrigated with purified wastewater. International Agrophysics 27(3), 299-304.

·         Ociepa E.; Ociepa-Kubicka A.; Okoniewska E .; Lach J. 2013. The immobilization of zinc and cadmium in the soil as a result of the use of waste substrates. Rocz. Ochr. Sr. 15: 1772-1786

·         Oleszczuk P., Jośko I., Kuśmierz M. 2013. Biochar properties regarding to contaminants content and ecotoxicological assessment. J. Hazard. Mat. 260, 375–382.

·         Otremba K., Gilewska M., Owczarzak W. 2013. Influence of agricultural use on some properties of soils developing from post-mining grounds of Konin brown coal mine. Rocz. Ochr. Sr. 15: 1738-1758.

·         Pakuła K., Kalembasa D. 2013. Copper fractionation from Cambisols and Luvisols using the BCR procedure. Pol. J. Environ. Stud. 22, 3, 809-817.

·         Parzych A., Jonczak J. 2013. Content of heavy metals in needles of scots pine (Pinus sylvestris L.) in selected pine forests in Słowiński National Park. Archives of Environmental Protection, 39, 1, 41-52

·         Pierwoła J. 2013.  Investigation of Soil Contamination Using Resistivity and Induced Polarization Methods. Pol. J. Environ. Stud. 22 (6), 1781-1788.

·         Pisarek I., Grata K. 2013. The influence of the organic matter of sewage sediments on biological activity of microorganisms which carry out the transformations of carbon and nitrogen compounds. Pol. J. Microbiol. 62 (4): 445-452.

·         Piszcz U., Spiak Z. 2013.  Effect of nitrogen and potassium compounds on the soil phosphorus solubility. Przem. Chem. 92 (7): 1323-1327.

·         Piszcz U., Spiak Z. 2013. Increase in soil phosphorus uptake under increasing doses of mineral nitrogen. Przem. Chem. 92 (8): 1542-1544.

·         Porębska G., Ostrowska A. 2013. Assessment of carbon stock in forest soils in Poland over the last 30 years. Pol. J. Environ. Stud. 22, 2, 503-510.

·         Różański S. 2013. Fractionation of selected heavy metals in agricultural soils. Ecological Chemistry and Engineering S, 20, 1, 117-126.

·         Rutkowska B., Szulc W., Bomze K. 2013. Effects of soil properties on copper speciation in soil solution. J. Elem. 18(4): 695-703, DOI: 10.5601/jelem.2013.18.4.538

·         Sewerniak P. 2013. Bonitacja drzewostanów sosnowych w południowo−zachodniej Polsce w odniesieniu do typów siedliskowych lasu i taksonów gleb. Sylwan 157 (7): 516-525

·         Siwik-Ziomek A., Lemanowicz J., Koper J. 2013. Arylsulphatase activity and the content of total sulphur and its forms under the influence of fertilisation with nitrogen and other macroelements. J. Elem. 18(3): 437-447.

·         Skwierawska M. 2013. Effect of sulfur forms on concentrations of cadmium and nickel soluble in 1 mol HCl in arable soils. J. Elem. 18(2): 277-285, DOI: 10.5601/jelem.2013.18.2.07

·         Słowińska-Jurkiewicz A., M. Bryk, V. Medvedev, 2013. Long-term organic fertilization effect on chernozem structure. International Agrophysics, 27, 1, 81-87. DOI: 10.2478/v10247-012-0071-1

·         Smal H., Ligęza S., Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Obroślak R. 2013. Nitrogen and phosphorus in bottom sediments of two small dam reservoirs. Pol. J. Environ. Stud. 22, 5, 1479-1489.

·         Sommer M., Jochheim H., H¨ohn H., Breuer J., Zagorski Z., Busse J., Barkusky D., Meier K., Puppe D., Wanner M., Kaczorek D. 2013. Si cycling in a forest biogeosystem – the importance of transient state biogenic Si pools. Biogeosciences 10, 4991–5007. DOI:10.5194/bg-10-4991-2013

·         Stanczyk-Mazanek E., Piatek M., Kepa U. 2013. Effect of sewage sludge applied to sandy soils on the sorption complex properties. Rocz. Ochr. Sr. 15: 2437-2451.

·         Swędrzyńska D., Małecka I., Blecharczyk A., Swędrzyński A., Starzyk J. 2013. Effects of Various Long-Term Tillage Systems on Some Chemical and Biological Properties of Soil. Pol. J. Environ. Stud. 22 (6), 1835-1844.

·         Szopka K., Karczewska A., Jezierski P., Kabała C., 2013. Spatial distribution of lead in the surface layers of mountain forest soils, an example from the Karkonosze National Park, Poland. Geoderma, Volume 192, January 2013, 259–268

·         Szymański W., Skiba S., Wojtuń B. 2013. Distribution, genesis, and properties of Arctic soils: a case study from the Fuglebekken catchment, Spitsbergen. Polish Polar Research 34(3), 289–304. DOI: 10.2478/popore-2013-0017

·         Śliwka M., Baran A., Wieczorek J. 2013. Evaluation of toxic metal bioaccumulation in a reservoir of flotation tailings. Pol. J. Environ. Stud. 22, 3, 909-914.

·         Świtoniak M., Melke J., Bartmiński P. 2013. The differences in cellulolytic activity of the Arctic soils of Calypsostranda, Spitsbergen. Polar Record. Cambridge University Press. doi:10.1017/S0032247413000247

·         Uzarowicz Ł., 2013. Microscopic and microchemical study of iron sulphide weathering in a chronosequence of technogenic and natural soils. Geoderma, 197-198C: 137-150.

·         Waroszewski J., Kalinski K., Malkiewicz M., Mazurek R., Kozlowski G., Kabala C. 2013. Pleistocene–Holocene cover-beds on granite regolith as parent material for Podzols — An example from the Sudeten Mountains. Catena 104, 161-173.

·         Weber J., Tyszka R., Kocowicz A., Szadorski J., Debicka M., Jamroz E. (2012). Mineralogical composition of clay fraction of soils derived from granitoids of the Sudetes and Fore-Sudetic Block, SW Poland. European Journal of Soil Science, 63, 5, 762-772.

·         Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski M., Kucharski J. 2013. Applicability of biochemical indices to quality assessment of soil polluted with heavy metals. J. Elem. 18(4): 733-756, DOI: 10.5601/jelem.2013.18.4.504

·         Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski M., Kucharski J. 2013. Effect of cadmium, copper and zinc on plants, soil microorganisms and soil enzymes. J. Elem. 18(4): 769-796,  DOI: 10.5601/jelem.2013.18.4.455

·         Wyszkowski M., Radziemska M. 2013. Assessment of tri- and hexavalent chromium phytotoxicity on oats (Avena sativa) biomass and content of nitrogen compounds. Water, Air, & Soil Pollution 224, 1619.

·         Żołnowski A., Busse M., Zając P. 2013. Response of maize (Zea mays L.) to soil contamination with copper depending on applied contamination neutralizing substances. J. Elem. 18(3): 507-520.